فرق کارفرما و پیمانکار در درجه اول در ماهیت رابطه کاری و مسئولیت های مرتبط است. دو نقش اصلی در هر پروژه‌ای از ساختمان‌سازی تا توسعه نرم‌افزارها، کارفرما و پیمانکار هستند. این دو واحد با همکاری و هماهنگی به انجام پروژه‌ها می‌پردازند، اما وظایف و مسئولیت ‌های آن‌ ها تا حد زیادی متفاوت می باشد.

کارفرما عمدتاً مسئول مشخص کردن اهداف و نیازهای پروژه است. او تعیین می‌کند که چه چیزی باید ساخته شود، مهلت‌ها، بودجه و سایر جزئیات مربوط به پروژه را تعیین می‌کند. همچنین، کارفرما باید از پیمانکاران مناقصه بگیرد و به انتخاب پیمانکار مناسب بپردازد.

در مقابل کارفرما، پیمانکار اجرایی پروژه است. او وظیفه طراحی، ساخت، و اجرای پروژه را بر عهده دارد. پیمانکاران باید از توانایی ها و منابع فنی و مالی برای تحقق اهداف پروژه اطمینان حاصل کنند. مسئولیت پیمانکار مدیریت زمان، کنترل هزینه ‌ها و ارائه گزارش به کارفرما است.

بنابراین، فرق کارفرما و پیمانکار در وظایف آن هاست. کارفرما تعیین‌کننده اهداف و پیمانکار، نماینده اجرایی پروژه می باشند. همکاری میان این دو نقش اساسی برای موفقیت پروژه بسیار حیاتی است و نیازمند ارتباط مؤثر، شفافیت، و هماهنگی بالا بین آن‌ها می ‌باشد.

مطالعه بیشتر: آشنایی با انواع نرم افزار حسابداری

کارفرما چه کسی است؟

کارفرما کیست

قبل از اینکه به فرق کارفرما و پیمانکار بپردازیم ابتدا به تعریف هرکدام به صورت جداگانه پرداخته ایم. کارفرما، به فرد، نهاد یا شخص حقوقی یا حقیقی اطلاق می شود که به تعهد انجام یک پروژه یا وظیفه خاص می‌پردازد و وظیفه تعیین اهداف و نیازهای این پروژه را بر عهده دارد.

کارفرما معمولاً پروژه را درخواست می‌ دهد و پس از تعیین اهداف، مهلت‌ ها، بودجه و سایر جزئیات مورد نیاز، به انتخاب یک پیمانکار برای انجام این پروژه می ‌پردازد.

یک فرق کارفرما و پیمانکار در این است که همه ما ممکن است تصور کنیم که کارفرما یک شخص حقیقی است در حالی که کارفرما ممکن است یک شرکت، سازمان دولتی، سازمان غیرانتفاعی باشد. از وظایف کارفرما می توان به تعیین اهداف و خروجی ‌های پروژه، تعیین نقشه زمانی، تخصیص منابع مالی، نظارت بر پیشرفت پروژه، و ارائه راهنمایی و تصمیم‌گیری‌ های مربوط به پروژه اشاره کرد.

در تمام مراحل پروژه کارفرما نقش مهمی ایفا می‌ کند و همکاری موثر با پیمانکاران و تیم ‌های اجرایی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا پروژه به صورت موفقیت‌آمیز به اتمام برسد.

مطالعه بیشتر: بیمه کارفرما چیست؟

پیمانکار چه کسی است؟

پیمانکار کیست

یک فرق کارفرما و پیمانکار این است که پیمانکار به یک نهاد یا شخص حقوقی یا حقیقی اطلاق می شود که به تعهد انجام یک پروژه یا کار خاص می پردازد و مسئول اجرای و انجام آن پروژه است.

پیمانکاران معمولاً تخصص در زمینه‌های مختلف دارند و برای انجام پروژه ‌های مختلف به عنوان اجراکنندگان و متخصصان استخدام می ‌شوند. از جمله وظایف پیمانکاران می توان به طراحی و مهندسی، ساخت و اجرا، مدیریت زمان و هزینه‌ها، ارتباط با کارفرما و… اشاره کرد.

فرق کارفرما و پیمانکار این است که پیمانکاران ممکن است از تیم ‌های متخصص و منابع فنی و مالی برای اجرای پروژه استفاده کنند. همچنین، آن‌ها ممکن است در مزایدات و مناقصات شرکت کرده و پس از انتخاب برای انجام پروژه، قراردادهای رسمی با کارفرما امضا کنند.

مطالعه بیشتر: دریافت دموی رایگان نرم افزار حسابداری پیمانکاری

8 فرق کارفرما و پیمانکار

همان طور که در ابتدای مقاله هم اشاره شد کارفرما و پیمانکار دو نقش اساسی در صنعت ساخت و پروژه ‌های مختلف ایفا می‌کنند. این دو نقش، علاوه بر همکاری در تحقق پروژه‌ها، وظایف و مسئولیت‌های متفاوتی دارند که به طور خلاصه در ادامه توضیح داده شده است.

1-نقش و مسئولیت:

یکی از اساسی ترین فرق کارفرما و پیمانکار نقش و مسئولیت آن ها است.

 • کارفرما: کارفرما نهاد یا شخص حقوقی یا حقیقی است که به تعهد انجام یک پروژه مشخص می ‌پردازد و مسئول تعیین اهداف، نیازها، و مقررات مربوط به پروژه می‌باشد.وظیفه کارفرما شامل تعیین اهداف پروژه، تعیین مهلت‌ها، بودجه، نیازهای خاص و تدوین قرارداد با پیمانکاران می ‌شود. او معمولاً تعیین می‌کند که چه چیزی باید ساخته شود و همچنین به نظارت بر پروژه می‌پردازد.
 • پیمانکار: پمانکار مسئول اجرای پروژه مطابق با نیازها و اهداف کارفرما است. پیمانکار باید برای تحقق اهداف پروژه مسئولیت فنی و عملی را بر عهده بگیرد.

2-تخصص:

یک فرق کارفرما و پیمانکار در زمینه تخصص آن هاست به این صورت که:

فرق کارفرما و پیمانکار

 • کارفرما: کارفرما معمولاً تخصص فنی در زمینه مورد نظر پروژه ندارد و اهداف خود را بر اساس نیازهای اجتماعی، تجاری، یا دیگر موارد مشابه مشخص می‌کند.
 • پیمانکار: پیمانکار دارای تخصص فنی و تجربه در زمینه‌های مختلف است. او مسئول اجرایی پروژه به دلیل تخصص فنی و تجربه خود انتخاب می‌شود.

3-مسئولیت مالی:

 • کارفرما: مسئولیت مالی یکی دیگر از فرق کارفرما و پیمانکار است. کارفرما مسئول تأمین منابع مالی پروژه و پرداخت به پیمانکار است. او باید از اعتبارات مورد نیاز برای پروژه اطمینان حاصل کند.
 • پیمانکار: پیمانکار مسئول اجرای پروژه و مدیریت منابع مالی برای انجام پروژه است. او باید منابع مالی را به عنوان بخشی از قرارداد با کارفرما مدیریت کند.

مطالعه بیشتر: صورت وضعیت پیمانکاری چیست؟

4-مناقصه و قرارداد:

 • کارفرما: یک فرق کارفرما و پیمانکار این است که کارفرما از پیمانکاران مناقصه می‌گیرد و پس از انتخاب پیمانکار مناسب، قرارداد رسمی با او امضا می‌کند.
 • پیمانکار: پیمانکار شرکت در مزایدات و مناقصات را برای دریافت پروژه مورد نظر انجام می‌دهد و پس از انتخاب برای اجرای پروژه، قرارداد رسمی با کارفرما امضا می‌کند.

5-مدت زمان:

مدت زمان انجام کار در یک پروژه فرق کارفرما و پیمانکار است به این صورت که:

 • کارفرما: عمدتاً در مراحل ابتدایی پروژه فعالیت دارد.
 • پیمانکار: در مراحل اجرایی پروژه فعالیت دارد و پروژه را به پایان می‌رساند.

6-تصمیم‌گیری:

عامل تصمیم گیری یکی دیگر از موارد در فرق کارفرما و پیمانکار است.

 • کارفرما: تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مربوط به پروژه را انجام می‌دهد.
 • پیمانکار: تصمیم‌گیری‌های عملی و تکنیکی برای اجرای پروژه را انجام می‌دهد.

7-ارتباط با مقامات:

 • کارفرما: یک فرق کارفرما و پیمانکار در این است که کارفرما ممکن است نیاز به ارتباط با مقامات و مجوزها داشته باشد.
 • پیمانکار: اغلب مسئول اجرای اصلی پروژه است و به تعامل با کارفرما و مقامات نیاز دارد.

8-هدف نهایی:

هدف نهایی پیمانکار

یکی دیگر از موارد مهم فرق کارفرما و پیمانکار هدف نهایی است. به این صورت که

 • کارفرما: داشتن پروژه به عنوان یک نتیجه برای تحقق یک هدف خاص می‌باشد.
 • پیمانکار: هدف اصلی انجام پروژه به طور موفقیت‌آمیز و انطباق با نیازها و اهداف کارفرما است.

تفاوت‌های ذکرشده نشان دهنده نقش‌ها و مسئولیت‌های کارفرما و پیمانکار در یک پروژه هستند. همکاری مؤثر و تعامل میان این دو نقش بسیار حیاتی است تا پروژه به موفقیت‌آمیز به اتمام برسد.

تفاوت کارفرما و صاحب کار

در زمینه کسب و کار، کارفرما و صاحب کار دو مفهوم متمایز هستند. این دو واژه از دیدگاه نقش و مسئولیت در ساختار سازمانی کاملاً متفاوت هستند. در این بخش، تفاوت بین این دو مفهوم را شرح خواهم داد.

تفاوت کارفرما و صاحب کار

 

۱. در تفاوت کارفرما و صاحب کار، کارفرما فرد یا سازمانی است که یک شخص را به عنوان کارمند استخدام می‌کند و وظایف و مسئولیت‌های خاصی را به او واگذار می‌کند. معمولاً کارفرما صاحب یا مدیر یک شرکت است و مسئولیت‌ها و وظایف کارمندان را تعیین و مدیریت می‌کند. وظیفه اصلی او پرداخت حقوق و مزایای کارمندان است و از آن‌ها انتظار دارد که وظایف خود را به درستی و به موقع انجام دهند.

۲. در تفاوت کارفرما و صاحب کار، صاحب کار شخصی است که یک کسب و کار را تأسیس کرده و به آن درآمد و معاش فراهم می‌کند. علاوه بر این، او معمولاً مسئول تصمیم‌گیری‌های مالی، استراتژیک و عملیاتی درباره کسب و کار است. اگرچه صاحب کار ممکن است کارمندان را استخدام و مدیریت کند، اما مسئولیت اصلی او در مدیریت کلیت کسب و کار و دستیابی به اهداف استراتژیک آن است.

بنابراین، تفاوت اصلی میان کارفرما و صاحب کار در آن است که کارفرما، فرد یا سازمانی است که یک فرد را به عنوان کارمند استخدام می‌کند و به او وظایف و مسئولیت‌های خاصی را واگذار می‌کند، در حالیکه صاحب کار فردی است که کسب و کار را تاسیس کرده و مسئولیت تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت کلیت کسب و کار را بر عهده دارد.

مطالعه بیشتر: بررسی جامع انواع قراردادهای پیمانکاری و مدیریت پیمان ساخت

چه زمانی به پیمانکار نیاز دارید؟

یک فرق کارفرما و پیمانکار این است که در بسیاری از موارد، اگر برای یک پروژه به مشاور یا فردی با مهارت های تخصصی نیاز باشد، یک پیمانکار استخدام می شود. در حالی که آموزش کارکنان داخلی برای داشتن این مهارت‌ها امکان‌پذیر است، اغلب سریع‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است که صرفاً کار را به شخصی برون‌سپاری کنیم که یک متخصص مورد اعتماد است و می‌تواند بلافاصله کار را شروع کند.

یک فرق کارفرما و پیمانکار این است که پیمانکاران همچنین می توانند در دوره های شلوغ کاری خود که یک تیم دائمی نمی تواند تمام کارهای مورد نیاز را انجام دهد مفید باشد. اگر کسب‌وکاری هستید که به‌جای ارائه خدمات منظم، کار یکباره را برای مشتریان انجام می‌دهید، ممکن است استخدام پیمانکاران در طول دوره‌های شلوغ و نگه داشتن تیم کوچک‌تری از کارکنان به طور دائم کارآمدتر باشد.

موقعیت دیگری که در آن کار با پیمانکاران گزینه ارجح است، زمانی است که یک شرکت، تازه شروع به کار کرده است و ممکن است هنوز بودجه و منابع لازم برای استخدام چندین کارمند دائمی را نداشته باشد. برون سپاری کار به پیمانکاران در حالی که کسب و کار شما رشد می کند، راه خوبی برای ادامه کار است و همیشه می توانید زمانی که ثبات مالی بیشتری داشته باشید، یک پیمانکار را به عنوان عضو دائمی کارکنان استخدام کنید.

یک فرق کارفرما و پیمانکار در این است که مزایای استخدام یک پیمانکار این است که نقش آن ها می تواند منعطف باشد، آنها تجربه و دانش را به کسب و کاری می آورند که در غیر این صورت ممکن است به آن دسترسی نداشته باشید، مدیریت و هدایت کمتری مورد نیاز است و اغلب می تواند در کوتاه مدت مقرون به صرفه ترین باشد.

با این حال، معایب استخدام پیمانکار این است که اگر چندین کار برای تکمیل داشته باشند، ممکن است کار شما را اولویت بندی نکنند، تماس با آن ها اغلب دشوار است زیرا آن ها ساعات کاری منظمی ندارند، و اگر از کار آن ها ناراضی باشید، ممکن است سخت باشد.

چه زمانی به کارفرما نیاز دارید؟

کارفرمایان نقشی محوری در بازار کار ایفا می کنند و عملکرد روان سازمان ها را تضمین می کنند و فرصت هایی را به افراد جویای کار ارائه می دهند. در ادامه چند سناریو کلیدی وجود دارد که در آن ها نیاز به کارفرما آشکار می شود:

جویندگان کار: کارفرمایان فرصت های شغلی را ارسال می کنند، نقش های شغلی را تعریف می کنند و ساختاری را برای جبران خسارت، مزایا و شرایط محل کار فراهم می کنند.

عملیات تجاری: کارفرمایان برای اداره مشاغل و سازمان ها ضروری هستند. چه یک استارتاپ کوچک، یک شرکت چند ملیتی، یک سازمان غیرانتفاعی یا یک سازمان دولتی، همه آن ها برای عملکرد مؤثر به نیروی کار نیاز دارند. کارفرمایان برای اجرای عملیات و دستیابی به اهداف سازمان، کارکنان را استخدام، مدیریت و نظارت می کنند.

آموزش و توسعه: کارفرمایان مسئول آموزش و توسعه کارکنان خود هستند. آنها آموزش های حین کار، کارگاه ها و فرصت های آموزشی را برای افزایش مهارت ها و دانش کارکنان ارائه می دهند. این سرمایه گذاری در سرمایه انسانی برای رشد و موفقیت هم برای کارکنان و هم برای سازمان حیاتی است.

جهت گیری استراتژیک: کارفرمایان مسئول تعیین اهداف و جهت گیری های استراتژیک برای سازمان هستند. آنها تصمیمات حیاتی در مورد گسترش، نوآوری و موقعیت در بازار می گیرند.

به طور خلاصه، نیاز به یک کارفرما در بخش‌های مختلف فراگیر و حیاتی است. چه جویای کار باشید، چه صاحب کسب و کار یا یک سازمان دولتی، کارفرمایان نقشی اساسی در شکل دادن به نیروی کار، پیشبرد توسعه اقتصادی و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات کار دارند.