مفاصا حساب بیمه پیمانکاران چیست؟ اخذ مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی برای پیمانکاران در سراسر کشور، یک الزام است و ضریب و مبلغ بیمه مرتبط با صدور این برگه، توسط واحد درآمد شعبه سازمان تامین اجتماعی، بر اساس نامه واگذارنده کار که در آن تاریخ شروع و پایان پیمان، مبلغ ناخالص کارکرد، یدی و مکانیکی کار مشخص شده باشد، به اساس ضرایب مربوط به دستورالعمل های سازمان، محاسبه می‌شود.

تفاوت بین مفاصا حساب بیمه پیمانکاران و مفاصا حساب مالیاتی در تسویه کامل و قطعیت مفاصاحساب بیمه مشاهده می‌شود. در این توضیحات، جزئیات مراحل، مدارک، ضرایب، و درصدهای محاسبه مفاصا حساب بیمه برای پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی ارائه شده است.

مطالعه بیشتر: آشنایی با امکانات نرم افزار حسابداری بیمه کاوش فردا

مفاصا حساب بیمه چیست؟

مفاصا حساب بیمه چیست؟

قبل از اینکه به تعریف مفاصا حساب بیمه پیمانکاران بپردازیم به تعریف کلی مفاصا حساب بیمه اشاره کرده ایم. مفاصا حساب بیمه یکی از انواع مفاصا حساب است که امکان تسویه حساب با سازمان‌های بیمه‌گر، از جمله سازمان بیمه تامین اجتماعی، را فراهم می‌کند.

در راستای مفاد ماده‌های 37 و 38 قانون تامین اجتماعی سال 1354، درخواست تسویه حساب مفاصا باید بر اساس مراحل مشخصی انجام گیرد.

به طور دیگر، بعد از پرداخت بدهی مرتبط با بیمه به سازمان تامین اجتماعی، یک برگ تسویه حساب به نام مفاصا حساب بیمه صادر می‌شود که نشان‌دهنده تسویه کامل بدهی متقاضی می‌باشد.

تمام جزئیات قرارداد، از جمله مبلغ قرارداد و ماخذ محاسبه حق بیمه، در این برگه به صورت کامل ذکر شده و به متقاضیان تحویل داده خواهد شد. به همین دلیل، در مواقعی که قرارداد دو طرفه با شخص حقوقی یا حقیقی به پایان می‌رسد و در زمان تسویه حساب بین طرفین قرارداد، بلافاصله پس از اتمام قرارداد، نیاز است که جهت دریافت مفاصا حساب اقدام شود.

مطالعه بیشتر: بیمه کارفرما چیست؟

انواع مفاصا حساب بیمه

احتمالاً تا این لحظه متوجه شده‌اید که مفاصا حساب یک مفهوم عمومی است که تنها به امور بیمه محدود نیست و می‌تواند در هر زمینه‌ای که وجود قراردادی داشته باشد را شامل گردد. به علاوه، هر شرکتی، برخاسته از نوع خصوصی یا دولتی، نیاز به شفاف سازی و اجرای تسویه حساب‌های مالیاتی دارد که در این فرآیند، مفاصا حساب نقش حیاتی دارد. در ادامه، انواع مختلف مفاصا حساب به صورت خلاصه شرح داده خواهند شد.

انواع مفاصا حساب بیمه

 

 • مفاصا حساب بیمه
 • مفاصا حساب مالیاتی
 • مفاصا حساب نقل و انتقال سهام
 • مفاصا حساب آپارتمان
 • مفاصا حساب خودرو
 • مفاصا حساب انواع مِلک

مشخصات مفاصا حساب بیمه

مثالی از یک مفاصا حساب بیمه پیمانکاران آورده شده است که در تمام موارد مفاصا حساب ها صحت دارد.

 • تاریخ و شماره صدور مفاصا حساب
 • شماره پرونده پیمانکار در سازمان تامین اجتماعی
 • ردیف پیمان یا کد کارگاه متعلق به پیمانکار
 • نام کارفرما (به عنوان دولتی یا خصوصی)
 • نام پیمانکار
 • موضوع پیمان (به عنوان مثال، پیمانکاری عملیاتی در زمینه فلان)
 • شماره قرارداد بین کارفرما و پیمانکار و تاریخ انعقاد قرارداد
 • مبلغ ناخالص کارکرد پیمان

مفاصا حساب بیمه پیمانکاران چیست؟

در ارتباط با درک مفهوم مفاصا حساب بیمه، ضرورت دارد بدانید که مفاصا حساب بیمه پیمانکاران یک نوع خاص از مفاصا حساب در زمینه حسابداری است که به پیمانکاران ارتباط دارد.

مفاصا حساب بیمه پیمانکاران چیست؟

همان‌طور که اطلاع دارید، استفاده از نیروهای کارگری برای اجرای پروژه‌های عمرانی امری اساسی و لازم است. به موجب قوانین کار، پیمانکار مکلف است که بیمه و حقوق کارگران مشغول در پروژه عمرانی را پرداخت کند.

حق بیمه در قراردادهای مرتبط با مقاطع‌کاری به تفکیک بین عمرانی و غیرعمرانی متفاوت است. در قراردادهای عمرانی، با توجه به شرایط اجرای کار، ماخذ محاسبه حق بیمه و سایر جزئیات درصدی است.

در مورد قراردادهای غیرعمرانی نیز، ماخذ محاسبه حق بیمه بسته به شرایط و مضمون قرارداد می‌تواند 7 درصد یا 15 درصد باشد.

نکته مهم این است که در قراردادهای غیرعمرانی، حق بیمه بیکاری که معادل یک نهم مبلغ حق بیمه را تشکیل می‌دهد، باید در مراحل محاسبه حق بیمه قرارداد و صدور مفاصا حساب بیمه پیمانکاران مد نظر قرار گیرد.

مطالعه بیشتر: آشنایی با حسابداری بیمه پیمانکاری

اهمیت دریافت مفاصا حساب بیمه پیمانکاری

در دنیای قراردادهای مقاطعه‌کاری، گرفتن “مفاصا حساب بیمه” از تامین اجتماعی، درست مثل رد کردن لیست بیمه کارکنان در موعد قانونی، برای پیمانکاران حکم غول آخر را دارد. غولی که عبور از آن برای بسیاری دشوار و چالش‌برانگیز می‌شود.

طبق ماده 37 و 38 قانون تامین اجتماعی، پیمانکاران موظف هستند برای تسویه حساب نهایی با این سازمان، مبلغی معادل “کل دستمزد پرداختی به کارگران” را به عنوان “مفاصا حساب” پرداخت کنند. به عبارت دیگر، پیمانکار باید تمام سهم بیمه کارکنان و سهم کارفرمایی را به طور کامل به تامین اجتماعی واریز کند تا بتواند مجوز نهایی انجام پروژه را دریافت کند.

موضوع مفاصا حساب بیمه پیمانکاری چنان اهمیتی دارد که در بسیاری از مناقصات و قراردادها، ارائه مفاصا حساب بیمه به عنوان یکی از شروط اساسی در نظر گرفته می‌شود.

طبق ماده 37 قانون تامین اجتماعی، در زمان واگذاری مالکیت یا منافع یک شرکت یا کارگاه مشمول این قانون، صاحب قبلی موظف است “گواهی عدم بدهی معوقه بابت حق بیمه” یا “مفاصا حساب بیمه” را دریافت و به خریدار جدید ارائه دهد. به عبارت دیگر، تا زمانی که تکلیف بدهی‌های بیمه‌ای مشخص و تسویه نشده باشد، هیچ نقل و انتقالی رسمیت نخواهد داشت.

ماده 38 قانون هم تکلیف دیگری را بر دوش پیمانکاران می‌گذارد. طبق این ماده، پیمانکاران موظف هستند پس از اتمام هر پروژه، “مفاصا حساب” را به کارفرما ارائه دهند.

مفاصا حساب سندی است که نشان می‌دهد پیمانکار در رابطه با آن قرارداد، هیچ بدهی بیمه‌ای به تامین اجتماعی ندارد و تسویه حساب کامل انجام شده است.

ارائه مفاصا حساب بیمه پیمانکاری از دو جهت اهمیت دارد:

 • دریافت مطالبات: کارفرما تا زمانی که مفاصا حساب را دریافت نکند، موظف به پرداخت کامل دستمزد پیمانکار نیست.
 • شرکت در مناقصات: در بسیاری از مناقصات، ارائه مفاصا حساب به عنوان یکی از شروط اساسی پذیرش شرکت کنندگان در نظر گرفته می‌شود.

مفاصا حساب قراردادهای عمرانی چیست؟

در بالا به مفاصا حساب بیمه پیمانکاران آشنا شدیم. در این بخش از مقاله، نیاز است با یک نوع دیگر از مفاصا حساب بیمه آشنا شوید. تمام قراردادهای پیمانکاری و مشاوره مهندسی که هر دو شرط زیر را به همراه داشته باشند، به قراردادهای عمرانی تعلق می‌گیرند:

مفاصا حساب قراردادهای عمرانی چیست؟

1-بر اساس لیست بهای سازمان برنامه و بودجه برای قراردادهای پیمانکاری و مطابق با ضوابط طرح‌های عمرانی برای قراردادهای مهندسی مشاور.

2-تأمین کل یا بخشی از هزینه‌های عملیات از منابع اعتباری استانی، ملی و منطقه‌ای. در فرآیند محاسبه نرخ حق بیمه برای دریافت مفاصا حساب در قراردادهای عمرانی، تفاوت‌هایی وجود دارد. به‌طور خاص، در قراردادهای مشاوره‌ای، سهم پیمانکار 6/3 درصد و سهم کارفرما 12 درصد است، که در کل 6/15 درصد را شامل می‌شود.

در همین حال، در قراردادهای پیمانکاری، برای محاسبه مفاصا حساب بیمه پیمانکاران در قراردادهای عمرانی از نرخ کلی استفاده می‌شود که 6/1 درصد به عنوان سهم پیمانکار و 5 درصد به عنوان سهم کارفرما را شامل می‌شود.

مراحل دریافت مفاصا حساب بیمه پیمانکاران

 1. قرارداد منعقد شده با کارفرما به همراه معرفی نامه، جهت ثبت در شعبه بیمه محدوده کارگاه تحویل داده شود.
 2. اگر لازم باشد، اطلاعات ردیف پیمان نیز ارائه گردد.
 3. کد کارگاه خود را اعلام کرده و فرآیند تشکیل پرونده را آغاز کنید
 4. تمامی کارکنان مشغول در کارگاه را با ارائه مدارک هویتی و شماره بیمه، در شعبه مربوطه به ثبت نام بپردازید.
 5. نسخه‌های قرارداد و اطلاعیه‌های مرتبط در خصوص افزایش مدت زمان یا مبلغ قرارداد را به شعبه تحویل دهید و در دفتر دبیرخانه ثبت نمایید.
 6. لیست ماهانه کارکنان را بررسی نمایید و حق بیمه را تسویه کنید.

در قراردادهای مرتبط با طرح‌های عمرانی، به دلیل اینکه حق بیمه توسط کارفرما از اعتبارات پروژه و صورت وضعیت تایید شده تامین می‌شود و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌گردد، لازم است که پیمانکاران محترم تنها لیست کارکنان شاغل در کارگاه را به شعبه بیمه ارائه دهند. این موضوع به عنوان یک شرایط متداول در قراردادهای مربوط به ساخت و راهسازی، اغلب مشاهده می‌شود.

اگر به عنوان پیمانکار اصلی، قرارداد با کارفرمای دولتی یا خصوصی را منعقد کرده و بخواهید بخشی از اجرای کار را به پیمانکاران فرعی واگذار کنید (به شکل کنتراتی یا سایر روش‌ها)، لازم است یک نسخه از قرارداد پیمانکار فرعی را نیز به اداره درآمد شعبه مرتبط با لیست بیمه‌ها ارائه دهید.

حق بیمه در قراردادهای تحت پوشش ماده سی و هشتم قانون تامین اجتماعی، شامل جزئیاتی چون میزان ناخالص کارکرد، تاریخ شروع و انتهای پروژه، و نوع طرح (عمرانی یا غیرعمرانی) می‌باشد. این عوامل در محاسبه بدهی پیمانکار نسبت به سازمان تامین اجتماعی برای ایجاد مفاصا حساب بیمه پیمانکاران تأثیرگذار هستند.

مطالعه بیشتر: دریافت دموی رایگان نرم افزار حسابداری پیمانکاری

حق بیمه پیمانکاری جهت صدور مفاصا حساب

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مشمول طرح های عمرانی، ۶.۶ درصد ناخالص کارکرد قرارداد، توسط واحد درآمد شعبه ای که لیست بیمه پرسنل کارگاه را در آنجا رد می کنید، محاسبه می شود.

حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری، در صورتی که مستلزم شرایط طرح‌های عمرانی نباشد و دستمزدی در قرارداد وجود داشته باشد، با نرخ ۱۵ درصد از ناخالص کارکرد قرارداد محاسبه می‌گردد. در صورتی که پیمانکار مسئولیت تأمین مصالح و تجهیزات را نیز بپذیرد، این نرخ به ۷ درصد از ناخالص کارکرد کاهش می‌یابد. لازم به ذکر است که بیمه بیکاری نیز با نرخ ۹/۱ حق بیمه برای محاسبه مفاصا حساب بیمه پیمانکاران در نظر گرفته می‌شود.

صدور مفاصا حساب برای هر یک از قراردادهای پیمانکاری با کارفرمایان، به شرط پرداخت حق بیمه‌ها بر اساس درصدهای اشاره شده در بخش قبل مرتبط است. البته لازم به ذکر است که هر ممکن است درصدها تغییر کنند. به همین دلیل توصیه می‌شود همواره به وب‌سایت سازمان تأمین اجتماعی (TAMIN.IR) مراجعه فرمایید.

مطالعه بیشتر: آشنایی با انواع نرم افزارهای حسابداری

از این مقاله خوشتون اومد؟

برای دریافت مقالات بیشتر، میتوانید ایمیل خود را وارد کنید.

مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه پیمانکاران چیست؟

درخواست مفاصا حساب بیمه پیمانکاران یک فرآیند بسیار ساده و غیرپیچیده است که هر پیمانکار با دانش کافی می‌تواند مراحل ثبت درخواست تا صدور مفاصا حساب بیمه را به سادگی انجام دهد. برای اطلاع از

مراحل ثبت درخواست تا تصویب مفاصا حساب بیمه، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه پیمانکاران چیست؟

1. ارسال درخواست صدور مفاصا حساب بیمه پیمانکاران به سازمان تأمین اجتماعی

پس از اتمام کار پروژه، کارفرمایان موظفند نامه درخواست صدور مفاصا حساب بیمه را به پیمانکاران ارائه دهند تا اقدام به محاسبه بدهی‌های مرتبط و درخواست صدور مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی نمایند. در متن نامه درخواست مفاصا حساب، باید گزارشی از نحوه تأمین مصالح و مجموع مبلغ کارکرد ارائه شود.

2. ارائه یک نمونه قرارداد به سازمان تامین اجتماعی

در این مرحله، لازم است یک نسخه از قراردادی که بین کارفرما و پیمانکار منعقد شده است، به شعبه تامین اجتماعی تحویل داده شود تا کد کارگاه مورد نیاز برای کارفرما فراهم گردد.

3. ارسال لیست کارکنان به سازمان تامین اجتماعی

یک مرحله دیگر در فرآیند صدور مفاصا حساب بیمه، ارسال لیست کارکنان یا کارگران برای پرداخت حق بیمه آن ها می‌باشد.

4. محاسبه حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی، مبلغ حق بیمه که پیمانکار به صورت ماهیانه پرداخت می‌نماید را محاسبه کرده و از مبلغ حق بیمه محاسبه شده توسط شعبه کسر می‌نماید.

در صورتی که هر گونه تضاد و اختلافی وجود داشته باشد، پیمانکار ملزم به تسویه آن می‌باشد. به این ترتیب، پس از بررسی و تصدیق درستی قرارداد بین کارفرما و پیمانکار و همچنین پرداخت هر گونه اختلاف در مبالغ حق بیمه، نامه تسویه مفاصا حساب بیمه پیمانکاران صادر می‌گردد.

کدام قانون تامین اجتماعی، وظیفه پیمانکار را برای درخواست مفاصا حساب تعیین می‌کند؟

تمام پیمانکاران خصوصی در سطح کل کشور موظفند که فهرست حق بیمه پرسنل مشغول در کارگاه و همچنین هزینه بیمه این شاغلان را به همراه کسر پنج درصد از صورت وضعیت‌های تایید شده توسط کارفرما را تا زمان ارائه مفاصا حساب بیمه پیمانکاران به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند؛ این مسئله در ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مورد ذکر واقع شده است.

در صورتی که پیمانکار تا ۱۲ ماه پس از خاتمه عملیات و پایان قرارداد با کارفرما، مفاصا حساب بیمه پیمانکاران را دریافت ننماید تا بتواند اقدام به آزاد سازی میزان کسورات احتمالی خود در اختیار کارفرما قرار دهد، باید اقدام به ارسال اطلاعات و جزئیات مربوط به پیمان و واریز مطالبات مطرح شده به سازمان تامین اجتماعی نماید. در هر صورت، به منظور آزاد سازی کسورات بیمه مرتبط با قرارداد با کارفرما، الزامی است که اصل مفاصا حساب، پس از پرفراژ شدن، به ممیزی کارفرما تحویل داده شود.

برای چه تعداد از اعضای هیات مدیره شرکت در قراردادهای پیمانکاری، می توان لیست کارکرد بیمه ارسال کرد؟

تنها برای یکی از افراد هیات مدیره شرکت، ممکن است لیست بیمه رد گردد، و این اقدام نیازمند تصویب واگذارنده (کارفرما) است. همچنین، به عنوان سرپرست پروژه، باید به شعبه بیمه که پیمانکار در آن لیست رد می‌کند و کد گرفته است، معرفی شود.

در صورت عدم انجام این اقدام، هنگام دریافت مفاصا حساب بیمه پیمانکاران و پس از مقایسه آخرین روزنامه رسمی با لیست بیمه پرسنلی، اگر اعضای هیات مدیره در لیست رد شده باشند، به جریمه تحت پوشش خواهید افتاد.

آیا برای قراردادهای مدیریت پیمان مشاوره نیز لازم است مفاصا حساب بیمه دریافت شود؟

بله، اگر شرکت شما در اساسنامه خود، خدمات مشاوره مدیریت را فراهم کرده و در این حوزه فعالیت دارد، هر قرارداد مدیریت پیمانی که توسط شما منعقد شود، باید مشمول ماده سی و هشتم قانون تامین اجتماعی باشد و از طریق انجمن مشاوران مدیریت ایران اعتبار پیدا کند. این موارد شامل برنامه‌ریزی، تولید و نیروی انسانی، کیفیت و بهره‌برداری، مدیریت مالی، انرژی و محیط‌زیست، فناوری اطلاعات و سایر زمینه‌های مرتبط می‌شود.

وظایف کارفرما در قبال پیمانکار در سازمان تامین اجتماعی چیست؟

 • از پیمانکار خواسته شود که تمام کارگاه و پرسنل خود را بیمه کند.
 • پس از انعقاد قرارداد، یک نسخه از آن را به شعبه بیمه در محل اجرای قرارداد ارسال نماید.
 • از پیمانکار خواسته شود که مفاصا حساب بیمه را جهت دریافت کسورات بیمه به دفتر بیمه ارسال نماید.
 • مشخصات پیمان به همراه جزئیات زمان شروع و خاتمه قرارداد، مبلغ ناخالص کارکرد، عنوان و موضوع قرارداد، مدت قرارداد، و رونوشت‌های صورت وضعیت تایید شده باید به شعبه بیمه پیمانکار اعلام شود.
 • ۵ درصد از هر صورت وضعیت پیمانکار باید کسر و تا زمان دریافت مفاصا حساب با پیمانکار تسویه نشده و ضمانت‌نامه‌های حسن اجرای تعهدات، تا پایان فرآیند مفاصا حساب، آزاد نشوند.

آیا ممکن است مفاصا حساب بیمه پیمانکاران، قابل ترجمه باشد؟

بله، اگر مفاصا حساب توسط سازمان تامین اجتماعی با مهر برجسته صادر شده و پرفراژ شده باشد، این اسناد می‌توانند با استفاده از خدمات ترجمه رسمی از طریق مترجمان معتمد قوه قضاییه به زبان مورد نظر ترجمه شده و به عنوان اسناد مثبت قابل ارائه به سفارت‌خانه‌ها جهت تقویت پرونده متقاضیان ویزا (شنگن، مولتی کانادا) مورد استفاده قرار گیرند. این اسناد نشانگر تعهد شما نسبت به اجرا و اتمام پروژه‌ها در ایران است و مصداق مالکیت یک کسب و کار در یک بازه زمانی مشخص را ارائه می‌دهند.

آیا باید اطلاعات مفاصا حساب در اسناد حسابداری و دفاتر قانونی ثبت شود؟

بله، بر اساس مقررات آیین نامه اجرایی، این کار باید به تطابق با دستورالعمل تدوین دفاتر قانونی صورت پذیرد.

چه تفاوتی بین مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی و مفاصا حساب مالیاتی وجود دارد؟

مفاصاحساب مالیاتی نوعی سند حسابداری است که افراد پس از پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود و پاسخگویی به فیلترهای مالیاتی مربوط، از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کنند. در واقع، مفاصاحساب مالیاتی توسط سازمان مالیاتی صادر می‌شود و برای ارائه به دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها به عنوان اثبات پرداخت مالیات مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی براساس مبلغ ناخالص و با استفاده از بازه زمانی اعلامی توسط کارفرما به شعبه بیمه صادر می‌شود و به منزله تسویه حساب قطعی با سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود.