حسابداری تلفیقی روشی مهم در حسابداری سازمان ها است. این نوع حسابداری در شرکت های اصلی که دارای چندین شرکت تابعه می باشند (از 20% تا 50%) استفاده می شود. ادغام در حسابداری صرفاً بیش از به هم پیوستن، فهرستی از فرآیندهای دقیق است که اساساً ریشه در بهترین شیوه های حسابداری دارد. ادغام حسابداری به عنوان یکی از مباحث مهم حسابداری در ترکیب اطلاعات و عملکرد مالی شرکت اصلی و واحد‌های تجاری زیر مجموعه آن نقش مهمی دارد. بنابراین، اگر شما به ‌عنوان یک شرکت مادر، بر دو شرکت تابعه نظارت می‌کنید، صرفاً گزارش درآمدهای شرکت مادر نادرست و خلاف قانون باشد باید از حسابداری تلفیق و فرآیندهای آن استفاده کنید. هدف ما در این مقاله از وب‌سایت کاوش فردا بررسی مفاهیم تعریف حسابداری تلفیقی چیست؟ اهداف انواع آن می باشد.

مطالعه بیشتر: آشنایی با انواع نرم افزار حسابداری

مقدمه

تصویر نرم افزار حسابداری کاوش

حسابداری تلفیقی منجر به صورت‌ های مالی تلفیقی می شود، که در نتیجه نحوه عملکرد شرکت و تصمیم‌ گیرندگان آن می باشد. تهیه صورت‌ های مالی تلفیقی، با جمع‌ آوری صورت ‌حساب ‌های مالی از واحد‌های تجاری زیر مجموعه است. در صورت های مالی تلفیقی، دارایی ‌ها و بدهی ‌ها، درآمدها و هزینه ‌های آن ‌ها با یکدیگر تلفیق می‌ شوند. این نوع حسابداری اطلاعاتی از جمله وضعیت عملکرد مالی شرکت و واحد‌های تابعه آن، به اعضای سازمان و سرمایه گذران می دهد. به کار بردن این نوع حسابداری جهت ترکیب و تلفیق اطلاعات و صورت ‌های مالی شرکت اصلی و شرکت های تابعه بسیار ضروری و با اهمیت است.

حسابداری تلفیقی چیست؟

حسابداری تلفیقی فرآیندی است که در آن گزارش‌ های مالی شرکت‌ های فرعی با یکدیگر ترکیب و سپس با گزارش ‌های شرکت اصلی ادغام می ‌شوند. شرکت اصلی مالک شرکت فرعی است و کنترل آن را در اختیار دارد. ادغام حسابداری مالی با شرکت هایی انجام می شود که بیش از 50 درصد سهام شرکت فرعی را در اختیار دارند. در این نوع حسابداری جنبه ‌های مالی از جمله درآمد، هزینه ‌ها، جریان ‌های نقدی، بدهی‌ ها، سود و زیان یک شرکت را با شرکت اصلی ترکیب می‌ کند. به بیانی دیگر بر اساس روش تلفیقی، صورت حسابداری ورودی های مالی شرکت اصلی و شرکت های تابعه با هم ادغام می شود و با حذف ضروری ورودی ها از تداخل داده ها جلوگیری می شود.

مطالعه بیشتر: حسابداری تعهدی چیست ؟

نکات کلیدی کوتاه

 • در حسابداری تلفیقی، جنبه های مالی شرکت فرعی و شرکت اصلی گردآوری می شود.
 • هم شرکت اصلی و هم شرکت فرعی باید از مجموعه ای از قوانین حسابداری در طول فرآیند ادغام پیروی کنند.
 • ادغام کامل، ادغام متناسب و ادغام حقوق صاحبان سهام سه روش ادغام در حسابداری هستند.
 • فرآیند ادغام در حسابداری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شرکت اصلی بیش از 50 درصد از شرکت فرعی را در اختیار داشته باشد، در حالی که از روش حقوق صاحبان سهام زمانی استفاده می شود که مالکیت اصلی 20 تا 50 درصد از شرکت فرعی را در اختیار داشته باشد.

قوانین حسابداری تلفیقی

تصویر قوانین حسابداری تلفیقی

حسابداری تلفیقی باید از مجموعه قوانین خاصی پیروی کند. برخی از مقررات فرآیند ادغام در حسابداری عبارتند از:

صورت های مالی شرکت اصلی و شرکت های تابعه در تاریخ یکسان تهیه می شوند. اگر یک شرکت فرعی نتواند آن ها را در تاریخ مذکور ارسال کند، شرکت باید برای تاریخ لازم الاجرا تعدیلاتی را انجام دهد. اختلاف زمانی نباید بیش از شش ماه باشد.

 • هر گونه سهام اقلیت (سهامی که متعلق به شرکت مادر نیست) باید به طور جداگانه افشا و حساب شود.
 • همه معاملات مشابه و رویدادهای مشابه باید با استفاده از یک مجموعه از رویه‌های حسابداری با هم حساب شوند.
 • شرکت اصلی باید بیش از 50% سهام را در اختیار داشته باشد. اما در صورتی که شرکت اصلی زیر 50 درصد را کنترل کند، سطح اهمیت آن مهم می شود. چنین موردی زمانی رخ می‌دهد که شرکت‌ ها کارکنان خود را به اشتراک بگذارند.
 • معاملات و موجودی های درون گروهی به طور کامل حذف شود.

مطالعه بیشتر: منظور از حسابداری شرکتی چیست ؟

انواع حسابداری تلفیقی

با توجه به کنترل شرکت اصلی بر شرکت فرعی، حسابداری تلفیقی از سه روش پیروی می کند:

 • ادغام کامل
 • ادغام متناسب
 • ادغام حقوق صاحبان سهام

1- ادغام کامل

تصویر ادغام کامل در حسابداری تلفیقی

در روش تلفیقی کامل، ترازنامه اصلی دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت های فرعی ثبت می شود. همچنین کلیه درآمدها و هزینه های شرکت های فرعی به صورت سود و زیان به شرکت اصلی منتقل می شود. بنابراین حساب یک شرکت فرعی تحت کنترل کامل شرکت اصلی است. همچنین در این روش صورت سود و زیان شرکت اصلی و فرعی هر دو به یک عنوان گزارش می شود. از این رو، ترکیب 100٪ از تمام درآمدهای شرکت های فرعی برای شرکت اصلی وجود دارد.

2 – ادغام متناسب

از ادغام متناسب برای درصد مشارکت در سرمایه گذاری مشترک به منظور تهیه صورت های مالی استفاده می کنند. به عبارت دیگر، دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد و هزینه ‌های یک واحد تجاری را بر اساس سهم آن در سرمایه‌گذاری توزیع می‌کند.

مطالعه بیشتر: نحوه تهیه صورت های مالی تلفیقی و دلایل استفاده در کسب و کار

3 – ادغام حقوق صاحبان سهام

یکی دیگر از روش های حسابداری تلفیقی ادغام حقوق صاحبان سهام است که اگر سرمایه گذار کنترل کاملی بر شرکت فرعی نداشته باشد، استفاده می شود. برای اینکه یک سرمایه گذار به طور قابل توجهی بر شرکت تأثیر بگذارد، باید بین 20 تا 50 درصد از سهام را در اختیار داشته باشد. به همین ترتیب، در سناریوهایی که سرمایه ‌گذار کمتر از 20 درصد سهام را کنترل می‌کند از تلفیق حقوق صاحبان سهام استفاده می ‌شود. در این روش شرکت اصلی سرمایه گذاری در یک واحد تجاری وابسته را به عنوان دارایی در نظر می گیرد. بنابراین، شرکت، درآمد حاصل از دارایی را در گزارش های خود حساب می کند. در نتیجه، هر چه سرمایه گذاری سهام بیشتر باشد، ارزش گزارش شده بیشتر است.

مطالعه بیشتر: آشنایی با امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش

حسابداری ادغام شرکت ها به چه صورت می باشد؟

حسابداری ادغام شرکت‌ ها

حسابداری ادغام شرکت‌ ها از مجموعه‌ای از روش‌ها و قوانین حسابداری استفاده می‌کند که در زمان ادغام دو یا چند شرکت به‌کار می‌روند. در این فرآیند، دارایی‌ها، بدهی‌ها و سهام شرکت‌های مورد ادغام جهت ایجاد یک شرکت جدید با یکدیگر تلفیق می‌شوند.

برای انجام این نوع حسابداری ابتدا لازم است دارایی‌ها و بدهی‌های هر یک از شرکت‌های مورد ادغام شناسایی و اندازه‌گیری شوند. سپس، ارزش هرکدام از دارایی‌ها و بدهی‌ها با توجه به قوانین حسابداری مشخص می‌گردد. در این مرحله، ممکن است بخشی از دارایی‌ها یا بدهی‌ها تصفیه یا به صورت نقدینگی تبدیل شوند.

بعد از تعیین ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها، محاسبه ارزش سهام شرکت‌ها با رعایت قوانین حسابداری و توافقات ادغام انجام می‌شود. در برخی حالات، سهامداران شرکت‌های مورد ادغام ممکن است سهام در شرکت جدید به دست آورند، در حالی که در سایر موارد، ارزش سهام شرکت‌های پیشین به صورت نقدینگی تبدیل گردد.

در ادامه، در حسابداری ادغام شرکت‌ ها، هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با ادغام نیز به ثبت می‌رسد. به عنوان مثال، هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان در زمان ادغام و هزینه‌های حق الزحمه حسابرسان نیز در این بخش ثبت می‌شود.

در پایان، پس از اجرای تمام مراحل حسابداری ادغام شرکت‌ ها، صورت‌های مالی جدید شرکت آماده می‌شوند که حاوی اطلاعاتی از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان، و گزارش جریان وجوه نقد می‌باشند. این صورت‌های مالی باید با رعایت قوانین حسابداری اعتباری و مقررات مالیاتی مربوط تدوین شده و به نهادهای مربوط ارائه گردند.

نمونه موفق حسابداری ادغام شرکت ها

نمونه موفق حسابداری ادغام دو شرکت

یک نمونه موفق ادغام در حوزه حسابداری، ادغام بین دو شرکت بزرگ به نام‌های “پیپل‌سافت” و “سیسکو سیستمز” می‌باشد. در این عملیات ادغام، توافقات دقیقی بین دو شرکت به امضاء رسید که در آن تمام جنبه‌های مالی، ساختار سازمانی، مدیریت، و نیز وضعیت کارکنان به دقت مورد بررسی و تعیین قرار گرفت.

با رعایت ضوابط حسابداری ادغام شرکت ها، هر دو شرکت موظف به ارائه اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در طول فرآیند ادغام بودند. به منظور احقاق این اهداف، هر دو شرکت بر اساس استانداردهای مالی و گزارشگری معتبر، صورت‌های مالی خود را تهیه کرده و به طور دوره‌ای این اطلاعات را گزارش می‌نمودند.

پس از ادغام، شرکت حاصل از ادغام نیز ملزم است تا صورت‌های مالی خود را به تطابق با استانداردهای مالی و گزارشگری مالی معتبر تدوین کرده و به صورت دوره‌ای گزارش دهد، به همین ترتیب که قوانین حسابداری مقرر کرده است. همچنین، شرکت به دست آمده از ادغام باید فرآیند حسابرسی را بر اساس ضوابط حسابداری اجرا نماید تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات مالی و مالکیت شرکت به صورت صحیح و قابل اعتماد گزارش شده‌اند.

به طور کلی، این نمونه موفق حسابداری ادغام شرکت ها نشان می‌دهد که با رعایت قوانین حسابداری و استفاده از استانداردهای مالی و گزارشگری مالی، ممکن است اطلاعات مالی در فرآیند ادغام به صورت دقیق و قابل اعتماد حفظ شوند.

چگونه هزینه‌ها و درآمدهای حسابداری ادغام شرکت‌ها محاسبه می‌شوند؟

هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با ادغام شرکت‌ها بر اساس قوانین حسابداری و استانداردهای معتبر حسابداری به محاسبه می‌پردازند. در این فرآیند، هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با ادغام عبارتند از:

 • هزینه‌های مستقیم ادغام
 • هزینه‌های غیرمستقیم ادغام
 • درآمدهای مرتبط با ادغام

نرم افزار حسابداری تلفیقی

تصویر نرم افزار حسابداری تلفیقی

همان طور که می دانیم فرآیند‌های تلفیق صورت‌های مالی در سازمان‌ ها و شرکت ‌های بزرگ، معمولا توسط حسابداران انجام می ‌شود و در نهایت به تایید مدیریت می ‌رسد. در گذشته تلفیق اطلاعات مالی به صورت دستی انجام می ‌شد اما امروزه با رشد و توسعه دانش و تکنولوژی نرم‌افزار‌های حسابداری طراحی شده ‌‌اند که فرآیند تهیه هر نوع صورت‌ های مالی را به راحتی امکان پذیر کرده است. هدف از طراحی و توسعه نرم افزار حسابداری تسهیل در تهیه صورت‌ های مالی، ایجاد شفافیت در گزارش ‌ها و کنترل صورت ‌های مالی می باشد.

 نرم‌افزار حسابداری کاوش فردا از جمله نرم‌افزار‌های حسابداری است که با استفاده از دانش متخصصان حرفه‌‌ای طراحی شده است. بسیاری از سازمان ها و شرکت های بزرگ از نرم افزار حسابداری کاوش فردا به منظور کنترل و مدیریت امور مالی و حسابداری و همچنین تهیه صورت‌های مالی استفاده می کنند. چرا که این نرم افزار توانسته است بسیاری از مشکلات مدیران و حسابداران شرکت ها را رفع و رجوع کند.