همه ما می دانیم که در هر کار و هر حرفه ای قوانین به خصوصی وجود دارد که رعایت کردن این قوانین سبب می شود که در آن حرفه پیشرفت کرد و همچنین با مد نظر گرفتن این قوانین می توان مشکلات موجود در هر حرفه ای را پشت سر گذاشت؛ از این رو تسلط بر مبحث استاندارد های حسابداری و حسابرسی ضروری می باشد. با گذشت زمان تغییر و تحولاتی که در علم اقتصاد روی داده که در نهایت موجب پیشرفت هایی در زمینه حسابداری شده است. پیچیدگی هایی که در این حوزه به وجود می آید به یک سری قوانین خاص نیازمند است. در حرفه حسابداری قواعد و قوانینی وجود دارد که این قواعد استانداردهای حسابداری و حسابرسی نام دارد. در این مقاله از مقالات کاوش تلاش کردیم این قوانین را برای شما شرح داده و آن ها را با شما آشنا کنیم.

قوانین و مقرراتی بر چگونگی انجام کار حسابداری حاکم است که به وسیله استاندارد های حسابداری و حسابرسی مشخص می شود. به عبارتی می توان آن ها را قلمرو فعالیت حسابداران و حسابرسان به حساب آورد. این استانداردها با تغییراتی مواجه می شوند که همواره می توان آن ها را حذف یا جایگزین کرد و به طور کلی قوانین عملی در دسترسی هستند که کار این قواعد هدایت کار حسابداری است.

مطالعه بیشتر: ده اصل پذیرفته شده حسابداری (GAAP)

تاریخچه استاندارد حسابداری و حسابرسی

تصویر تاریخچه استاندارد حسابداری و حسابرسی

تاریخچه استاندارد حسابداری و حسابرسی در ایران قدمت زیادی ندارد. کمیته تدوین استاندارد های حسابداری از سوی سازمان حسابرسی در سال 1371 راه اندازی و با هدف وضع استاندارهای ملی ایران بر طبق استاندارد های معتبر در جهت ایجاد یکنواختی و بر طرف کردن ناسازگاری ها ایجاد شد. در نشریه سازمان حسابرسی در سال های 1373 و 1375 برای نظرخواهی عمومی پیش نویسی از بیانیه های کمیته تدوین استاندارد های حسابداری  انتشار یافت. در نهایت از سوی کمیته در سال 1378 اولین مجموعه رهنمودهای حسابداری به مدت دو سال اجرا شد.

تعریف مختصری از حسابداری و قوانین آن

تصویر استاندارد در حسابداری و حسابرسی

برای ارائه تعریف مختصری از حسابداری و قوانین آن ابتدا باید به این مسئله اشاره کرد که حسابداری علمی است که در آن وظیفه ثبت اسناد مالی از جمله وقایع مالی شامل خرید، فروش، هزینه، امور بانکی در یک دوره مالی را بر عهده دارد.

حسابداری دارای شاخه های متفاوتی است. این علم همچنین دارای استاندارد های خاص خود می باشد. قوانینی که توسط سازمان ثبت می شود در جهت اجرای بهتر و ثبت وقایع مالی است. لازم به ذکر است که هر کدام از شاخه های حسابداری قوانین خاص خود را دارند اما همه این شاخه ها دارای استاندارد کلی می باشند. به همین جهت استاندارد های حسابداری و حسابرسی از موقعیت ویژه ای برخوردار هستند. و در راستای آن دستیابی به اطلاعات در زمینه حسابداری نوین از جمله برنامه های حسابداری، نرم افزار حسابداری، نرم فزار حسابداری شرکتی یا نرم افزار حسابداری و مزایای آن ها نیز اهمیت زیادی دارد.

مطالعه بیشتر: معرفی رشته حسابداری و آینده شغلی آن

تعریف کوتاهی از استاندارد های حسابداری

تصویر استاندارد حسابداری و حسابرسی

در دنیای حسابداری به قوانین و مقررات international accounting standards یا ias به معنای استاندارد های بین المللی حسابداری می گویند. حسابداران با استفاده از استاندارد های حسابداری و حسابرسی می توانند جنبه های مالی واحدهای تجاری را ارزیابی کنند. در تعریف کوتاهی از استاندارد های حسابداری می توان گفت که این استانداردها موجب شفافیت گزارشات مالی در کشور می شود. بسیاری از شرکت های بین المللی برای گزارش های مالی خود از استاندارد های بین المللی استفاده می کنند.

 استانداردها به طور مداوم در حال تغییر هستند. به عبارتی می توان آن را کنار گذاشت و دیگری را جایگزین آن کرد. اما به طور کلی هدایت حسابداری را بر عهده دارند. مهم ترین استانداردها می توانند در راستای اهداف مالی کمک شایانی کنند. این که در چه موقعیتی باید از وقایع اقتصادی استفاده کرد به وسیله استاندارد های حسابداری مشخص می شود. بانک ها، شرکت های تجاری و سازمان های نظارتی برای اینکه از دقیق بودن اطلاعات ارائه شده مطمئن شوند به استاندارد های حسابداری تکیه می کنند.

انواع استانداردهای حسابداری

در زیر، با 42 استاندارد مورد تصویب و اجرای الزامی آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است که استانداردهای 38 تا 41 به عنوان پیش‌نویس ها ارائه شده بودند و در آغاز سال 1400 به تصویب رسیده‌اند. در اسفند سال 1398، استاندارد شماره 42 نیز منتشر شد. لذا، این 42 استاندارد حسابداری، به عنوان انواع مهمی از استانداردهای حسابداری در ایران محسوب می‌شوند.

انواع استانداردهای حسابداری

 

 

 • استاندارد شماره 1: چگونگی ارائه صورت ‌های مالی
 • استاندارد شماره 2: صورت جریان وجوه نقد
 • استاندارد شماره 3: درآمد عملیاتی مصوب
 • استاندارد شماره 4: ذخایر بدهی ‌های و دارایی ‌های احتمالی
 • استاندارد شماره 5: رویداد‌ بعد از ترازنامه (تجدید نظر شده در سال 1384)
 • استاندارد شماره 6: گزارش عملکرد مالی مصوب (از سال 1398 کنارگذاشته شده است)
 • استاندارد شماره 7: حسابداری تمامی موجودی مواد و کالا
 • استاندارد شماره 8: حسابداری پیمانکاری بلند مدت
 • استاندارد شماره 9: حسابداری کمک‌ بلاعوض دولت
 • استاندارد شماره 10: دارایی‌های ثابت مشهود (در سال 1386 تجدیدنظر شده و در مهرماه سال 1398 براساس استانداردهای حسابداری جدید اصلاح شده)
 • استاندارد شماره 11: افشای اطلاعات اشخاص وابسته شرکت (در سال 1386 تجدید نظر شده)
 • استاندارد شماره 12: حسابداری مخارج تأمین مالی
 • استاندارد شماره 13: روش و چگونگی ارائه دارایی ‌های جاری و بدهی‌های جاری (کنارگذاری از فروردین 1386)
 • استاندارد شماره 14: سرمایه‌گذاری‌ها
 • استاندارد شماره 15: آثار تغییر و تسعیر نرخ ارز (در سال ۱۳۹۱ تجدید نظر شده و در سال ۱۳۹۲ اصلاح شده) (از فروردین 1401 کنارگذاری)
 • استاندارد شماره 16: دارایی های نامشهود
 • استاندارد شماره 17: صورت‌ مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحد‌های تجاری فرعی (در سال 1384 تجدید نظر شده و در مهر ۱۳۸۹ اصلاح شده و در فروردین 1400 کنارگذاری شده)
 • استاندارد شماره 18: صورت‌ مالی تفکیک شده و جداگانه (تجدیدنظرشده در سال ۱۳۹۸)
 • استاندارد شماره 19: ترکیب‌های تجاری (در سال 1384 تجدیدنظر شده و در سال 1400 کنارگذاری شده)
 • استاندارد شماره 20: سرمایه‌گذاری در واحد‌های تجاری وابسته (در سال ۱۳۸۹تجدید نظر شده) (کنارگذاری از سال 1400)
 • استاندارد شماره 21: سرمایه‌گذاری در واحد های تجاری وابسته و همچنین مشارکت‌های خاص (در سال 1398 تجدیدنظرشده)
 • استاندارد شماره 22: حسابداری اجاره‌ها (براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹ اصلاح شده)
 • استاندارد شماره 23: گزارش ‌گری مالی میان ‌دوره ‌ای (برطبق استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹ اصلاح شده و از مهر 1400 کنارگذاری شده است)
 • استاندارد شماره 24: حسابداری مشارکت ‌های خاص (برطبق استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹ اصلاح شده و از فروردین 1400 کنارگذاری شده است)
 • استاندارد شماره 25: گزارش‌گری مالی واحد‌های تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری
 • استاندارد شمار‌ه 26: گزارشگری بر حسب قسمت‌های مختلف
 • استاندارد شماره 27: فعالیت‌ های کشاورزی
 • استاندارد شماره 28: طرح های‌ مزایای بازنشستگی
 • استاندارد شماره 29: فعالیت ‌های بیمه عمومی
 • استاندارد شماره 30: فعالیت‌های ساخت املاک مصوب (برطبق استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹ اصلاح شده)
 • استاندارد شماره 31: سود هر سهم
 • استاندارد شماره 32: دارایی ‌های غیر‌جاری نگهداری ‌شده جهت فروش و عملیات متوقف شده
 • استاندارد شماره 33: کاهش ارزش دارایی‌
 • استاندارد شماره 34: مزایای بازنشستگی کارکنان
 • استاندارد شماره 35: تمامی رویه‌های حسابداری، تغییر در برآورد‌های حسابداری و اشتباهات
 • استاندارد شماره 36: مالیات بر درآمد
 • استاندارد شماره 37: ابزار‌های مالی (ارائه)
 • استاندارد شماره 38: ابزارهای مالی (افشا)
 • استاندارد شماره 39: ترکیب های تجاری (تصویب در سال ۱۳۹۸)
 • استاندارد شماره 40: صورت‌های مالی تلفیقی (تصویب در سال ۱۳۹۸)
 • استاندارد شماره 41: مشارکت‌ها (تصویب در سال ۱۳۹۸)
 • استاندارد شماره 42: اندازه‌گیری ارزش منصفانه
 • استاندارد شماره 43: افشای منافع در واحد‌های تجاری دیگر

مطالعه بیشتر: راهنمای جامع استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS)

دلایل استفاده از مهم‌ترین استانداردهای حسابداری کاربردی

دلایل استفاده از مهم‌ترین استانداردهای حسابداری کاربردی

به چه دلیل باید از استانداردهای حسابداری پرکاربرد استفاده کنیم؟ این استانداردها باعث تضمین می‌شوند که تمامی گزارش‌های حسابداری توسط افراد حسابداری ارائه شده، از معیارهای یکسانی پیروی کنند و هیچ اختلافی بین آن‌ها ایجاد نشود. اگر استانداردهای دقیق و اصولی برای حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌ها وجود نداشته باشد، انجام امور مالی ممکن است با شکست مواجه شده و مشکلات فراوانی برای آن‌ها به وجود آید.

در غیاب استانداردهای حسابداری، دستیابی به راه‌حل‌های مالی کاری به مراتب دشوارتر می‌شود، به ‌طوری ‌که ممکن است حتی حسابداران با تجربه نیز نتوانند با چالش‌ها به درستی برخورد کنند. به عنوان مثال، در صورت عدم وجود یک استاندارد برای تعیین حقوق کارمندان در یک شرکت، نارضایتی کارمندان به‌طور روزافزون افزایش می‌یافت و این وضعیت ممکن بود به ورشکستگی شرکت منجر شود. با امکانات استانداردها، برای هر جنبه مالی، یک قانون خاص تعیین شده است و حسابدار می‌تواند بر اساس آن، هرگونه چالش مالی را به‌طور مؤثری مدیریت کند.

در کاوش فردا، ما به بررسی اصلی‌ترین استانداردهای حسابداری مورد استفاده در ایران و حتی به عنوان الگوهای پرکاربرد جهانی پرداختیم. حالا با آگاهی از این استانداردها و نقش اساسی آن‌ها در پیشبرد اهداف شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف، ایران با تعیین 42 استاندارد الزامی در زمینه حسابرسی و امور مالی، به حسابداران تعیین مسئولیت‌های مشخصی داده است. این قوانین در حال حاضر ملزم به رعایت توسط تمام حسابداران هستند و در آینده احتمالاً تعداد و محدوده‌ی این استانداردها و قوانین افزایش یابد و بیشتر به خدمت حسابداران قرار گیرد.پ

مطالعه بیشتر: قوانین کسورات حقوق و دستمزد چیست؟

آموزش استانداردهای حسابداری

تصویر آموزش استانداردهای حسابداری

همان طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم استانداردهای حسابداری را می توان به عنوان معیار و اساس نحوه حسابداری به حساب آورد چرا که این استانداردها مجموعه ای از اصول، استانداردها و رویه های مشترک می باشد. مجموعه ای از اصولی که استانداردها را تشکیل می دهند قوانین و مقرراتی هستند که به حسابدارها می گویند باید چگونه آن ها را در حسابداری به کار گیرند. به همین علت هر حسابدار باید آموزش استانداردهای حسابداری را فرا گیرد. چرا که موجب می شود در نهایت گزارش های مالی معیارهای یکسانی داشته باشند و در سطح کشور به یک شکل انجام شود.

اگر حسابدارها آموزش استانداردهای حسابداری را فرا نگیرند و از اصول استانداردها استفاده نکنند موجب می شود مشکلات زیادی در چگونگی حسابرسی شرکت ها و سازمان ها رخ دهد. چرا که معیاری برای تهیه گزارش‌ های مالی، چگونگی محاسبات و بررسی صحت آن‌ها وجود نخواهد داشت. همچنین تطابق نداشتن گزارش های مالی با هم رسیدگی به آن ها را سخت تر خواهد کرد.

اهمیت آموزش استانداردهای حسابداری

در بالا اشاره کردیم که استانداردهای حسابداری اصول و رویه هایی هستند که هر حسابدار باید آن ها در حساب های کسب و کار خود به کار گیرد و آن ها را رعایت کند. به همین علت آموزش استانداردهای حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار است.

دلایلی که در زیر به آن ها اشاره شده اهمیت موضوع آموزش استانداردهای حسابداری را نشان می دهد اما مهم ترین علتی که از استانداردهای حسابداری استفاده می شود یکسان سازی داده‌ ها و تحلیل درست آن ‌ها می باشد.

اهمیت استانداردها عبارتند از:

 • ارائه روش کار به حسابدار
 • تعیین چارچوب برای حسابداران
 • آماده سازی قالب یکنواخت برای صورت‌های مالی
 • تعیین قانون ها و چارچوب ها در مواقع خاص (به عنوان مثال ایجاد نظریه مالی یا داوری میان چند داده برای اهداف معین)
 • دنبال کردن تصمیمات مربوط به تعیین درآمد (چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی)
 • تاثیرگذاری استانداردها در ارزش گذاری دارایی ‌ها

ضرورت آموزش استانداردهای حسابداری ایران

حسابداری در ایران، به عنوان یکی از مشاغل پرآوازه و مهم، از بازار کار مطلوبی برخوردار است. تسلط بر دانش و مهارت‌های لازم در این حوزه، از جمله آشنایی عمیق با استانداردهای حسابداری، کلید موفقیت در این حرفه محسوب می‌شود.

در این راستا، آموزش استانداردهای حسابداری ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. این آموزش به شما کمک می‌کند تا با اصول، قواعد و تکنیک‌های این حرفه به طور کامل آشنا شوید و در نهایت به یک حسابدار ماهر و کارآمد تبدیل شوید.

در ادامه به برخی از دلایل اهمیت آموزش استانداردهای حسابداری ایران اشاره می‌کنیم:

 • ایجاد مجموعه‌ای از قوانین ثابت و روشن برای تمامی فعالیت‌های حسابداری
 • قابل درک و فهم بودن فعالیت‌های حسابداری برای حسابداران
 • درک آسان گزارش‌های مالی توسط افراد و نهادهای خارج از سازمان
 • تهیه گزارش‌های مالی با فرمتی مشخص و یکسان

در دوره آموزش استانداردهای حسابداری تهیه صورت‌های مالی و گزارش‌دهی مالی را فرا خواهید گرفت. با اتکا به استانداردهای حسابداری شماره 1 و 2، مهارت تهیه صورت‌های مالی بنیادی و صورت جریان وجوه نقد را فرا خواهید گرفت. همچنین، استاندارد حسابداری شماره 3 به شما در درک نحوه شناسایی و اندازه‌گیری درآمدهای عملیاتی کمک می‌کند. تسلط بر این استانداردها برای هر حسابداری که به دنبال ارتقای رزومه کاری خود و کسب مهارت‌های ارزشمند در این زمینه است، ضروری است.

مطالعه بیشتر: راهنمای کامل آموزش چگونگی ثبت حسابداری تسهیلات

مزایا دوره آموزش استاندارد های حسابداری

 • اصول و مفاهیم بنیادی حسابداری: در این دوره با الفبای دنیای حسابداری آشنا می‌شوید و درک عمیقی از مفاهیم کلیدی این علم پیدا خواهید کرد.
 • تسلط بر استانداردهای حسابداری ایران: به جدیدترین استانداردهای حسابداری ایران مسلط می‌شوید و نحوه اعمال آنها در فرآیندهای حسابداری را فرا می‌گیرید.
 • آشنایی با رویه‌های حسابداری: با رویه‌های استاندارد و متداول حسابداری در دنیای واقعی آشنا می‌شوید و مهارت لازم برای به‌کارگیری آنها در محیط کار را به دست می‌آورید.
 • گزارش‌های مالی شفاف و دقیق: مهارت تهیه و ارائه گزارش‌های مالی دقیق و مطابق با استانداردها را کسب می‌کنید که مهارتی ارزشمند برای هر حسابدار حرفه‌ای است.
 • ارتقای دانش و مهارت‌های حسابداری: دانش و مهارت‌های خود را در حوزه حسابداری به طور چشمگیری ارتقا می‌دهید و برای ورود به بازار کار و یا ارتقای شغلی آماده می‌شوید

با شرکت در این دوره، گامی بلند در مسیر تبدیل شدن به یک حسابدار حرفه‌ای بردارید و از مزایای بی‌شماری که برای شما به ارمغان می‌آورد، بهره‌مند شوید.

آموزش استاندارهای حسابداری به چه کار می آیند؟

تصویر آموزش استاندارهای حسابداری برای حسابداران

فراگرفتن آموزش استانداردهای حسابداری موجب می شود حسابداران به راحتی گزارش های خود را استناد کنند و سازمان های نظارتی قادر خواهند بود با کمک این گزارش های مالی استاندارد از صحت اطلاعات خود اطمینان حاصل کنند. استفاده از استانداردهای حسابداری نه فقط برای کسب و کارها بلکه برای بانک ها، سازمان های حسابرسی و… از اهمیت زیادی برخوردار است.

هدف اصلی و اساسی آموزش استانداردهای حسابداری و استفاده از آن ها در گزارشات مالی به وجود آوردن قواعد و قوانینی است که تمامی حسابدارها از آن پیروی کرده تا گزارش های مالی و نحوه محاسبه آن ها برای همه حسابدارها و حسابرس ها قابل درک و اجرا باشد.
از دیگر اهداف می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ایجاد معیارها و قواعد یکسان برای حسابرسی
 • قابلیت درک روش حسابداری مورد اجرا توسط تمامی حسابدارها
 • قابلیت درک گزارش های مالی برای دیگر کسب و کارها و بقیه اشخاص حقوقی و حقیقی
 • ایجاد صورت ها و گزارش های مالی با فرم مشخص و یکسان

چه کسانی از یادگیری استانداردهای حسابداری به زبان ساده سود می‌برند؟

اهمیت تسلط بر استانداردهای حسابداری در دنیای امروز، آموزش این اصول را به امری ضروری برای تمامی فعالان در عرصه‌های مختلف کسب‌وکار تبدیل کرده است. چه در جایگاه حسابدار، مدیر و یا سرمایه‌گذار، آگاهی از این استانداردها نقشی کلیدی در ارتقای سطح عملکرد و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه ایفا می‌کند.

 • حسابداران: به عنوان رکن اصلی نظام گزارشگری مالی، تسلط بر استانداردهای حسابداری برای انجام وظایف محوله اعم از تهیه و ارائه گزارش‌های مالی دقیق و شفاف، امری اجتناب‌ناپذیر است.
 • مدیران: آگاهی از استانداردهای حسابداری، مدیران را در اتخاذ تصمیمات مالی مبتنی بر اطلاعات دقیق و تحلیل‌های صحیح یاری می‌رساند و زمینه‌ساز انتخاب استراتژی‌های مؤثرتر برای پیشبرد اهداف سازمانی خواهد شد.
 • سرمایه‌گذاران: سرمایه‌گذاران نیز برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، مقایسه وضعیت مالی آنها و در نهایت تصمیم‌گیری‌های صحیح در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خود، به درک کاملی از استانداردهای حسابداری نیازمندند.

در دنیایی که زبان مشترک “اعداد و ارقام” است، تسلط بر استانداردهای حسابداری به منزله کلیدی برای گشودن درب‌های موفقیت در عرصه‌های مختلف کسب‌وکار خواهد بود.

به همین منظور، فراگیری این استانداردها به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر، باید در صدر برنامه‌های آموزشی تمامی فعالان اقتصادی قرار گیرد.

بیشتر بدانید: راهنمای کامل تفاوت مدیریت مالی و حسابداری

مزایای استاندارد های حسابداری و حسابرسی

تصویر مزایای استاندارد های حسابداری و حسابرسی

از مزایای استاندارد های حسابداری و حسابرسی می توان به این موارد اشاره کرد:

 • کاربران صورت های مالی هنگام تفسیر نتایج گزارش شده به فرضیات درج شده در استانداردها اعتماد می کنند.
 • با استفاده از مفروضات مشابه، صورت های مالی شرکت های مختلف را تفسیر می نمایند.
 • هنگامی که مسائل گزارشگری مالی به وجود می آید حسابداری می تواند برای تعیین کردن نحوه ثبت رویداد به GAAP مراجعه کند.
 • سرمایه گذارن و کسب و کارهای کوچک می توانند عملکرد شرکت ها را با یکدیگر مقایسه کنند.

مطالعه بیشتر: بررسی تفاوت های حسابداری و حسابرسی

هدف استاندارد های حسابداری و حسابرسی

در این بخش هدف استاندارد های حسابداری و حسابرسی را شرح داده ایم. این هدف ها عبارتند از:

 • نمایش نمودارهایی با شکل یکسان و یکنواخت برای صورت حساب های مالی
 • ارائه راه ها و برنامه های حسابداری برای اطلاع به دیگران
 • ارائه تصمیم های رسمی یا غیر رسمی در جهت قیمت گذاری دارائی ها و تعیین مقدار درآمد

نقش استاندارد های حسابداری در سازمان ها و شرکت ها

تصویر نقش استاندارد های حسابداری در سازمان ها و شرکت ها

استاندارد های حسابداری و حسابرسی در جهت عملکرد یک تجارت مورد استفاده قرار می گیرند. حسابدار وظیفه دارد اطلاعات مالی مرتبط و قابل اعتمادی را ارائه دهد. رعایت همه موارد اشاره شده فقط با رعایت استاندارد های حسابداری قابل کسب است. استاندارد ها بر وضعیت مالی شرکت تاثیرگذار هستند و استفاده از این نوع استانداردها می توان از سلامت مالی شرکت اطمینان خاطر پیدا کرد.

انواع استاندارد های حسابداری و حسابرسی

استاندارد های حسابداری و حسابرسی پذیرفته شده برای حسابرسی شرکت ها و مؤسسه های خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند. از انواع استاندارد های حسابداری و حسابرسی می توان به 3 گروه اشاره کرد:

1. استاندارد های عمومی

استاندارد های عمومی در واقع بدین معناست که یک حسابرس مستقل باید صلاحیت حسابرسی را داشته باشد که این صلاحیت به وسیله مدرک حسابرس که مورد تایید انجمن حسابداران نخبه ایران است شناخته می شود. داشتن مهارت کافی در اجرای حسابرسی از واجبات امر است.

2. استاندارد های حسابرسی میدانی

استاندارد های حسابرسی میدانی در استاندارد های حسابداری و حسابرسی میدانی چگونگی عملکرد و تعیین روش های مناسب برای انجام کار را ارائه می دهد:

 • حسابرس باید برنامه ریزی کافی برای انجام کار و نظارت کافی و مطمئن برای همکاران خود تهیه کند تا هر کدام بر وظایف خود واقف باشند
 • برای جلوگیری از خطر سوء استفاده مالی حسابرس باید از سیستم کنترل داخلی استفاده کند.

3. استاندارد های حسابرسی گزارشگری

مرحله بعد از تکمیل مستندات و مدارک جمع آوری شده طبق موازین شواهد، حسابرس به این نتیجه می رسد که که می تواند با همکاران به یک اجماع نظر برسد و مرحله گزارشگری نهایی را تهیه کند. استاندارد های حسابرسی گزارشگری از مهم ترین استاندارد های حسابداری است که می تواند کمک بسیار زیادی در این زمینه به شرکت های مختلف کند.

نحوه تدوین استاندارد های حسابداری

تصویر نحوه تدوین استاندارد های حسابداری و حسابرسی

امروزه نحوه تدوین استاندارد های حسابداری و حسابرسی به شرح زیر است:

 1. تشخیص موضوع جهت انجام تحقیق
 2. ارزیابی مقدماتی
 3. تصمیم گیری درباره لزوم تدوین استاندارد
 4. تهیه پیش نویس مقدماتی
 5. تدوین پیش نویش استاندارد
 6. نظرخواهی
 7. تصویب آخر

1-تشخیص موضوع جهت انجام تحقیق

جهت آغاز فرآیند تحقیقات، شناسایی موضوع ابتدایی از طرف کمیته تدوین استانداردها صورت می‌گیرد. این کمیته با بررسی موضوعاتی که توسط مدیریت تدوین استانداردها ارائه شده، استانداردهای مرتبط را تدوین و تنظیم می‌نماید و سپس آن‌ها را به مدیریت تدوین استانداردها ارائه می‌دهد.

2-ارزیابی مقدماتی

پس از اختصاص استانداردها به مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری، کارشناسان این مجموعه به طور کامل بر روی استانداردها تحقیقات اولیه را انجام می‌دهند. در این مرحله، استانداردهای موجود در سایر کشورها مانند آمریکا، انگلستان و کانادا بررسی می‌شوند، همچنین قوانین معتبر در کشور مورد نظر و استانداردهای داخلی ایران به منظور شناسایی و تعیین استاندارد مربوطه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند

3-تصمیم گیری درباره لزوم تدوین استاندارد

اکنون، مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص تدوین استانداردی که مورد ارزیابی قرار گرفته است، به عهده کمیته تدوین استانداردها قرار می‌گیرد.

4-تهیه پیش نویس مقدماتی

پس از تصویب توسط کمیته تدوین استانداردها، گروهی از کارشناسان مسئول بررسی گزارش‌ها و مطالعات مختلف و برگزاری جلسات متعدد می‌شوند تا یک پیش‌نویس اولیه از استاندارد مورد نظر را آماده کنند. در این مرحله اول، کارشناسان استاندارد مربوطه را با استانداردهای بین‌المللی مقایسه نموده و این مقایسه‌ها را به عنوان اساس برای تنظیم پیش‌نویس اولیه به کار می‌برند.

5-تدوین پیش نویش استاندارد

در این مرحله، وظیفه کمیته تدوین استاندارد شامل بررسی پیش‌نویسی که در مرحله قبلی تهیه شده است و انجام اصلاحات لازم بر روی آن است. این کمیته در این مرحله، بررسی‌های دقیق و گسترده‌ای را انجام می‌دهد و در نهایت به مرحله نهایی تکمیل پیش‌نویس استاندارد می‌رسد.

مطالعه بیشتر: مفروضات حسابداری چیست؟

علل اهمیت نرم افزار حسابداری

یک حسابدار و حسابرس در سمت خود باید بتواند به طور دقیق جریان های مالی شرکت را ثبت و گزارشات لازم برای مشخص کردن چگونگی عملکرد کسب و کار را به مدیران ارائه دهد. استفاده از نرم افزارها در حسابداری و حسابرسی بسیار مهم است. چرا که در ثبت و نگهداری اطلاعات مالی کسب و کار به آن ها کمک می ‌کند. به همین علت امروزه توانایی کار با نرم افزارهای حسابداری مختلف یکی از قابلیت های مهم برای حسابدار و حسابرس است.

نرم افزار حسابداری کاوش فردا با توجه به نیازهای متنوع و گسترده کسب و کارهای مختلف با طراحی محیط کاربری ساده و پیاده سازی و ارائه مجموعه نرم افزارهای حسابداری، مالی، اداری و مدیریتی و همچنین نرم افزارهای حسابداری پیمانکاری، ساختمانی، پروژه ای، بیمه و… با در نظر گرفتن همه بخش های مورد نیاز برای ثبت داده های مالی در مشاغل مختلف در ثبت اسناد به حسابداران کمک شایانی می‌کند.

از دیگر علل اهمیت نرم افزار حسابداری و حسابرسی کاوش فردا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • امکانات و داشتن شرایطی برای کنترل داخلی آن
 • داشتن اصول اساسی و کاربری حسابداری
 • شکل تنظیمات مناسب برای دسترسی آسان و آرشیوها
 • دسترسی راحت و آسان به همه موارد گزارش ها و منابع مالی

سخن پایانی

حسابداری در کسب و کارهای متفاوت، قوانین و قواعد خاصی دارد که رعایت کردن آن‌ها می‌تواند موجب یکسان سازی حساب‌ها و کمک به دقیق تر شدن محاسبات کمک کند، از این رو است که شناخت استاندارد های حسابداری و حسابرسی اهمیت می یابند. محاسبات ذکر شده بر طبق قواعد و قوانین حسابداری بررسی می ‌شوند که اصطلاحا استاندارد های حسابداری می نامند. ۴۱ نوع استاندارد حسابداری در ایران تعریف شده که برخی مخصوص مشاغل خاص هستند و بعضی دیگر به صورت عمومی قابل استفاده است.