همه کاربران و حسابداران، سپردن امور مالی به کامپیوتر و نرم افزارهای حسابداری را ترجیح می دهند و از اهمیت امکان پشتیبان گیری در نرم افزار حسابداری کاملا واقفند. چرا که در صورت نبود این امکان، در هر لحظه می توان به از دست دادن چنین اطلاعات مهمی که تماما با امور مالی سر و کار دارند اندیشید.

همانگونه که همه ما می دانیم، کامپیوتر و نرم افزارهای کامپیوتری مثل نرم افزار های حسابداری، به سهولت، سرعت و امنیت امور روزانه ما می افزایند اما در کنار آن نیاز به پشتیبان گیری در نرم افزار حسابداری را نباید از یاد برد. در برخی موارد به خاطر معیوب شدن کامپیوتر به دلیل سخت افزاری و یا نرم افزاری ممکن است مجبور به فرمت اطلاعات باشیم در این صورت تنها فایلهای پشتیبان تهیه شده از نرم افزارها به یاری ما می آیند.

پشتیبان گیری در نرم افزار حسابداری کاوش ، بسیار آسان و سریع می باشد. هنگام خروج از نرم افزار، سیستم به کاربر برای تهیه پشتیبان هشدار می دهد. در فرم پشتیبان گیری می توانید مسیر فایل پشتیبان را مشخص نموده سپس گزینه آغاز عملیات پشتیبان گیری را انتخاب نمایید. ترجیحا علاوه بر هارد دیسک، بر روی حافظه های جانبی دیگر نیز فایل پشتیبان را ذخیره نمایید. نام فایل پشتیبان در نرم افزار حسابداری کاوش ترکیبی از دوره مالی، تاریخ و ساعتی است که از نرم افزار، پشتیبان تهیه گردیده است.