فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری

هدف اصلی کلیه فروشگاهها در مکانیزه نمودن امورشان، صدور فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری می باشد. فروشگاهها با توجه به ازدیاد کالاها و مشتریان، نیاز به نرم افزاری دارند که در آن بتوانند گردش کالاهای خود را به سهولت و با دقت بالا مدیریت کنند. با صدور فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری کاوش، به راحتی می توانید گزارشاتی چون: گردش و موجودی، سود، میزان خرید و فروش کالاها، سود فاکتور، گردش حساب مشتریان و … را تهیه نمایید و در نهایت فاکتورهای خود را در مدل های مختلف چاپ کنید.

مطالعه بیشتر: آشنایی با امکانات نرم افزار حسابداری فروشگاهی کاوش

جهت صدور فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری کاوش، پس از تعریف کالاها، وارد انبارداری شده و مطابق فیلم آموزشی عمل کنید. و یا اگر نیاز به توضیحات بیشتری داشتید می توانید با کارشناسان ما در بخش پشتیبانی در  باشید.