ترازنامه چیست؟

یکی از صورت‌های مالی اساسی که به بررسی وضعیت واحد تجاری کمک می کند ترازنامه است. این گزارش به طور خلاصه وضعیت دارایی، بدهی‌ها و سرمایه‌های موجود در واحد تجاری شما را نمایش می دهد. برای بررسی بیشتر ترازنامه و نحوه تهیه صورت ترازنامه در نرم افزار حسابداری با این نوشتار از مجموعه مقالات گروه نرم افزاری کاوش فردا همراه باشید.

تصویر ترازنامه در نرم افزار حسابداری
اگر بخواهیم موجودیت‌های حسابداری که در گزارش تراز نامه شرکت دارند را در یک معادله قرار دهیم به این ترتیب می‌توان میزان دارایی را برابر با مجموع بدهی‌ها بعلاوه حقوق سرمایه گذاران در نظر گرفت. در این معادله نرم افزار حسابداری میزان بدهی‌ها بر حقوق سرمایه گذاران اولویت دارد، چرا که میزان حقوق سرمایه گذاران پس از کسر بدهی‌ها از دارایی شرکت محاسبه می شود.

کاربرد گزارش ترازنامه

گزارش ترازنامه در تمامی شاخه های حسابداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر اهمیت تهیه ترازنامه در درک وضعیت واحد تجاری توسط مالکان و سرمایه گذاران، یکی از گزارشات مورد نیاز برای ارائه به اداره دارایی در هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی گزارش ترازنامه است. بنا بر این در حسابداری تمامی واحدهای تجاری اعم از نرم افزار حسابداری پیمانکاری، حسابداری شرکت ها، حسابداری واحدهای تولیدی و… اهمیت تهیه گزارش ترازنامه به وضوح احساس می‌شود.

دارایی‌ها

در گزارش ترازنامه دارایی‌ها به دو دسته دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت (غیر جاری) تقسیم می‌شوند.

دارایی‌های جاری

معمولا دارایی‌هایی که بتوان در کمتر از یک سال به پول نقد تبدیل کرد در نرم افزار حسابداری دارایی‌های جاری در نظر گرفته می‌شوند. دارایی‌هایی از قبیل موجودی نقد و بانک، سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت، موجودی کالا و… مواردی از دارایی‌های جاری به شمار می‌روند.

دارایی‌های ثابت

دارایی‌هایی که در کمتر از یک سال نمی‌توان به پول نقد تبدیل کرد را دارایی غیر جاری یا دارایی ثابت می نامیم. مواردی همچون ساختمان و ماشین آلات و سرمایه گذاری‌های بلند مدت جزو دارایی‌های ثابت محسوب می شوند.

تصویر 2 ترازنامه نرم افزار حسابداری

حقوق سرمایه گذاران

به بیان ساده برابر است با باقیمانده کسر ارزش ریالی بدهی‌ها از دارایی‌های شرکت که حق و حقوق مالی سرمایه گذاران از دارایی‌های شرکت را نشان می دهد.

نحوه تهیه گزارش ترازنامه در نرم افزار حسابداری

گزارش ترازنامه دارای دو بخش اصلی است. در یک سمت دارایی‌های قرار می‌گیرند و در طرف مقابل، بدهی‌ها و سرمایه‌ها.

در نرم افزارهای حسابداری، سرفصل های حسابداری به سه نوع حساب‌های ترازنامه‌ای، حساب‌های سود و زیانی و حساب‌های انتظامی تقسیم می شوند. بنابراین تنها حساب‌های ترازنامه‌ای در گزارش ترازنامه حضور دارند. اینکه یک سرفصل در کدام سمت ترازنامه (دارایی‌های یا بدهی‌ها و سرمایه ها) قرار گیرد به انتخاب کاربر نرم افزار حسابداری بستگی دارد. در نرم افزار حسابداری کاوش، سرفصل‌های کل می‌توانند در زیر مجموعه سرگروه‌هایی از نوع دارایی، بدهی و سرمایه قرار گیرند، که این انتخاب، موقعیت هر سرفصل را در گزارش ترازنامه مشخص می‌کند. به منظور کسب اطلاع از امکانات ویژه نرم افزارهای تخصصی کاوش فردا می توانید با کارشناسان این مجموعه  حاصل فرمایید.