چک در نرم افزار حسابداری

تعریف دسته چک در نرم افزار حسابداری کاوش، اولین گام برای کار با قسمت دریافت و پرداخت نرم افزار می باشد. در هنگام تعریف چک ها، ابتدا باید بانک مربوط به دسته چک با مشخصات کامل آن مانند نام بانک، شعبه، شماره حساب، مشخصات صاحب حساب و … تعریف شود. پس از ثبت اطلاعات بانک، باید مشخصات خود دسته چک در نرم افزار حسابداری کاوش تعریف گردد. این کار باعث می شود که در هنگام ثبت چک پرداختی با وارد کردن شماره چک، کلیه مشخصات چک با توجه به تعاریفی که از قبل انجام شده، ظاهر شود و از ورود اطلاعات مجدد برای تک تک چک ها جلوگیری شود و نهایتا در هنگام نیاز می توانید لیستی از شماره چک های پرداخت شده و پرداخت نشده را به تفکیک داشته باشید.

جهت ثبت چک در نرم افزار حسابداری کاوش، در قسمت دریافت و پرداخت مطابق فیلم آموزشی عمل کنید. و یا می توانید با کارشناسان مجموعه نرم افزاری کاوش در بخش پشتیبانی تماس گرفته تا در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما باشند.