از جمله دغدغه های همیشگی کسانیکه در امور پیمانکاری، ساختمانی و پروژه ای فعالیت می کنند علاوه بر مشغله زیاد کاریشان، مدیریت مالی و اجرایی پروژه های متعددشان می باشد. نرم افزار حسابداری ساختمانی کاوش با رویکردی نوین در جهت حل این مشکلات طراحی و ارائه گردیده است. با استفاده از نرم افزار حسابداری ساختمانی کاوش، قبل از هر چیز تک تک پروژه های خود را به صورت کاملا مجزا تعریف نمایید. پس از مشخص نمودن پروژه ها، برای هر پروژه می توانید کارگران، پیمانکاران و سایر اشخاص را به همراه قراردادهایشان ثبت کنید. دسته بندی حسابها به شما این امکان را می دهد که در هر لحظه بتوانید از گردش مالی و فعالیتی گروهی خاص مانند کارگران هر پروژه گزارشی جامع تهیه نمایید.

در نرم افزار حسابداری ساختمانی کاوش می توانید قراردادهایی را که با پیمانکاران جزء منعقد می کنید نیز مدیریت نمایید. تاریخ انعقاد قرارداد، تاریخ اتمام قرارداد، مبلغ قرارداد و نیز گردشهای مالی آنها مانند میزان کارکرد، میزان پرداخت وجه نقد و یا چک به آنها از جمله اطلاعاتی است که برای پیمانکاران هر پروژه قابل تنظیم می باشند.

امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری

مقالات مرتبط

آیا می دانید سود و زیان هر پروژه در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش در هر لحظه به آسانی قابل مشاهده است؟

آیا می دانید میزان خرید و گردش مصالح در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش قابل ثبت می باشند؟

کلیه پروژه های خود را با نرم افزار حسابداری پروژه ای کاوش مدیریت کنید!