مشاهده دفاتر در نرم افزار حسابداری

از جمله گزارشاتی که برای حسابداران و مدیران کارایی دارد، گزارش مشاهده دفاتر در نرم افزار حسابداری کاوش می باشد. پس از ثبت گردش بدهکاری و یا بستانکاری حساب ها، با استفاده از گزارش مشاهده دفاتر در نرم افزار حسابداری کاوش، به راحتی می توانید گردش آن حساب ها را در بازه های تاریخی مد نظر، مشاهده کنید.

در پنجره گزارش مشاهده دفاتر در نرم افزار حسابداری کاوش، می توانید مانده حساب اشخاص را از طریق ارسال پیام کوتاه به اطلاع ایشان برسانید. اگر نیاز به توضیحات بیشتری در این زمینه داشتید می توانید با کارشناسان مجموعه نرم افزاری کاوش در بخش پشتیبانی در تماس باشید.