فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری

با صدور فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری کاوش می توانید مدیریت دقیقی بر موجودی کالاها داشته باشید. زمانیکه کالایی خریداری می شود باید کلیه فرآیندهای مربوطه به راحتی در سیستم لحاظ شوند. با صدور فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری کاوش، ابتدا به تعداد اقلام خریداری شده به موجودی کالاهایتان اضافه شده سپس فروشنده بستانکار می شود و چنانچه تسویه حساب انجام شده باشد به صورت نقدی، اقساطی، چک و … به صورت خودکار در نرم افزار ثبت می گردد.

جهت ثبت فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری کاوش، در قسمت انبارداری مطابق فیلم آموزشی عمل کنید. و یا اگر نیاز به توضیحات بیشتری داشتید می توانید با کارشناسان پشتیبانیمجموعه نرم افزاری کاوش در تماس باشید.