قوانین مالیاتی شرکت های پیمانکاری از سمت سازمان امور مالیاتی تعیین شده است. نحوه محاسبه مالیات قرارداد پیمانکاری یکی از موضوعاتی است که پیمانکاران در مورد کار خود به دنبال اطلاعات هستند. عدم آگاهی از مالیات پیمانکاران می تواند در آینده برای آن ها مشکل ایجاد کند. نحوه محاسبه و نرخ مالیات برای پیمانکاران با توجه به تغییرات قانون مالیات شرکت ها در سال 1401 تغییر کرده است. حسابداران در شرکت های پیمانکاری باید از تغییرات مالیات ها آگاهی داشته و بتوانند مالیات شرکتی و غیر شرکتی را به درستی تعیین کند. در این مقاله از سایت کاوش فردا به قوانین مالیاتی شرکت های پیمانکاری پرداخته ایم.

مطالعه بیشتر: آشنایی با امکانات کامل ترین نرم افزار حسابداری پیمانکاری

حسابداری مالیاتی پیمانکاری

تصویر حسابداری مالیاتی پیمانکاری

در قوانین مالیاتی شرکت های پیمانکاری بند جداگانه ای برای پیمانکاران وجود ندارد، اما با بررسی مالیات های مستقیم می توان به اطلاعات زیادی دست یافت. برای اطلاع از تکالیف پیمانکاران مالیات مقطوع و مالیات بر درآمد در مورد عملیات و فعالیت‌های پیمانکاری صحبت می‌کند. در ادامه به طور جداگانه به شرح هر کدام پرداخته ایم.

مطالعه بیشتر: حسابداری مالیاتی چیست؟

1. مالیات مقطوع پیمانکاری

نام دیگر این نوع مالیات، مالیات تکلیفی پیمانکاری هم گفته می شود. افرادی که موظف به پرداخت مالیات مقطوع پیمانکاری هستند شامل:

 • کارفرمایان
 • سازمان‌های دولتی
 • شهرداری‌ها
 • موسسات عام المنفعه مستقل
 • شرکت ‌ها

در قوانین مالیاتی شرکت های پیمانکاری به ویژه در مالیات مقطوع پیمانکاری، اگر مبلغ پیمان بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد از مبلغ دریافتی پیمانکاران 5/5 درصد کسر می شود و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود.
. نکات

 • مالیات مقطوع دارای دو قسمت می باشد: 4% قطعی و 5% پیش‌پرداخت
 • مالیات شرکت‌های نامبرده در زیر مشمول مالیات تکلیفی پیمانکاری 5/5 % خواهد بود: کارهای ساختمانی، تاسیسات فنی، حمل و نقل یا تهیه ساختمان‌ها و تاسیسات، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، نقشه برداری
 • اگر شرایطی ایجاد شود که پیمانکار پروژه را به فردی دیگری واگذار کند، پیمانکار دوم موظف به پرداخت این مالیات نخواهد بود.
 • اگر کارفرمای پیمانکاری ساکن در خارج باشد، مالیات را باید با نرخ 4% واریز کند.
 • در مالیات مقطوع پیمانکاری، نوع پیمان لحاط نمی شود.

2. مالیات بر درآمد پیمانکاری

این نوع مالیات از قوانین مالیاتی شرکت های پیمانکاری شامل تمامی شرکت‌های پیمانکاری سهامی و غیر سهامی می‌شود. همه درآمدهای پیمانکار در این نوع مالیات به روش زیر محاسبه می شود

 • رسیدگی به دفاتر مالی پیمانکار: تمامی مالیات‌های قطعی، پیش پرداخت ‌های مالیات پیمانکاری و درآمدهای مشمول مالیات باید در دفاتر حسابداری ثبت و نگهداری شود.
 • تشخیص علی الراس یا مودی مالیاتی بر طبق شواهد و قرائن: اگر تا موعد مشخص شده از سوی سازمان امور مالیاتی ترازنامه یا حساب سود و زیان را ارسال نکنید، مشمول رسیدگی علی الراس خواهید شد.
 • حساب مالیاتی پیمانکار
 • اسناد مالیات مقطوع پیمانکاری پرداختی توسط کارفرما
 • درآمدهای مشمول مالیات که در آخر سال مالی در دفتر ثبت می‌شوند.

مطالعه بیشتر: آشنایی با انواع قراردادهای پیمانکاری

مالیات حسابداری پیمانکاری چگونه محاسبه می‌شود؟

تصویر محاسبه مالیات حسابداری پیمانکاری

محاسبه مالیات پیمانکاران یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در حسابداری پیمانکاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در قوانین مالیاتی شرکت های پیمانکاری، محاسبه مالیات در حسابداری پیمانکاری برای شرکت‌ های سهامی و غیر سهامی متفاوت است. به غیر از مالیات مقطوع پیمانکاری، مالیات بر درآمد پیمانکاری هم شامل مالیات ‌های تناسبی و تصاعدی است. نکته مهمی که در محاسبه مالیات باید در نظر داشت این است که میزان و نرخ مالیات پیمانکاری بر اساس نوع شرکت تعیین می‌شود.

1. نحوه محاسبه مالیات مقطوع پیمانکاری

همان طور که در ابتدای مقاله توضیح دادیم بر اساس قانون مالیات مستقیم اگر مبلغ قراردادی بیش از 10 میلیون ریال باشد از مبلغ دریافتی پیمانکار 5/5 درصد کسر خواهد شد و نوع قرارداد در این مبلغ کسر شده لحاظ نمی شود.

2. نحوه محاسبه مالیات‌ بر درآمد پیمانکاری

در قوانین مالیاتی شرکت های پیمانکاری محاسبه مالیات بر درآمد پیمانکاری به دو روش زیر مشخص می‌شود:

نکته: برای تشخیص مالیات ‌بر درآمد باید به ماهیت شرکت یا پیمانکار توجه کرد.

 • بررسی دفاتر: همان طور که در ابتدای مقاله اشاره شد دفاتر حسابداری یا دفاتر رسمی حاوی اطلاعات مالی هستند و این اطلاعات برای محاسبه مالیات بر درآمد ضروری می باشد که شامل: پیش‌پرداخت مالیات پیمانکاری، همه مالیات‌های قطعی، درآمدهای مشمول مالیات، نحوه محاسبه مالیات‌ بر درآمد پیمانکاری
 • تشخیص علی الرأس: اگر در وضعیت های زیر قرار بگیرد این روش برای شما اجرا می شود. 1-ترازنامه یا حساب سود و زیان را در زمان تعیین شده ارسال نکرده باشید. در این صورت شامل رسیدگی علی الرأس خواهید شد. 2-حسابرسان سازمان مالیات از بررسی اسناد و مدارک خودداری کنند.

روش محاسبه مالیات شرکت پیمانکاری سهامی با تشخیص علی الرأس

 • سهم شهرداری: 3 درصد از کل درآمد مشمول مالیات است.
 • اتاق بازرگانی و صنایع و معادن: 5/3 در هزار از تمام درآمد مشمول مالیات است.
 • سود اکتسابی سهام‌داران: نرخ 15 درصد
 • سود اکتسابی برای سرمایه شرکت: نرخ 25 درصد

روش محاسبه مالیات شرکت پیمانکاری غیر سهامی با تشخیص علی الرأس

 • سهم شهرداری: 3% از کل درآمد مشمول مالیات است.
 • اتاق بازرگانی و صنایع و معادن: 5/3 در هزار از تمام درآمد مشمول مالیات است.
 • سهم شرکا بعد از کسر سهم شهرداری (طبق ماده 134 ق.م.م): نسبت تعیین شده در اساسنامه شرکت پیمانی پس از کسر 3 درصد سهم شهرداری.

مطالعه بیشتر: چه نکاتی باید در حسابداری پیمانکاری رعایت شود؟

معافیت مالیاتی شرکت‌های پیمانکاری

تصویر معافیت مالیاتی شرکت‌های پیمانکاری

در قوانین مالیاتی شرکت های پیمانکاری، معافیت مالیاتی در موارد خاص یک امتیاز برای تشویق مشمولان مالیاتی محسوب می شود.

1. بر اساس تبصره 1 ماده 107 قانون مالیات مستقیم:

 • اگر پیمانکاری بخشی از قرارداد را برای خرید لوازم و تجهیزات صرف کند نسبت به همان مبلغ از پرداخت مالیات معاف می شود. به این شرط که هزینه لوازم و تجهیزات جدا از دیگر اقلام قرارداد ذکر شده باشد.
 • اگر خرید پیمانکار داخلی باشد، حداکثر تا مبلغ صورت ‌حساب خرید معاف می‌شود.
 • اگر خرید پیمانکار خارجی باشد، تا جمع ارزش گمرکی کالا، حقوق ورودی و سایر پرداخت ‌های قانونی درج شده در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

2. اگر بخشی یا تمام قرارداد پیمانکار خارجی به پیمانکار ایرانی (به‌عنوان پیمانکار دست‌دوم) واگذار شده باشد. پیمانکار ایرانی معادل تجهیزاتی که در قرارداد اول ذکر شد را خریداری کند، با رعایت تبصره یک ماده 107 از پیمانکار دست ‌اول از مالیات ‌بر درآمد معاف می‌شود.

تغییرات قانون کار در سال 1401

تصویر تغییرات قانون کار در سال 1401

در قوانین مالیاتی شرکت های پیمانکاری هنگام محاسبه مالیات شرکت ها، باید تغییرات و اصلاحات قانون در سال 1401 هم لحاظ شود. نکته ای که پیمانکاران و حسابداران شرکت‌های پیمانکاری باید در نظر داشته باشند این است که تسلط کافی روی مفاهیم اولیه داشته باشند و همواره تغییرات در سال جدید را پیگیری کنند. به این علت که در قراردادهای پیمانکاری، قانون کار و مالیات‌های مستقیم و همچنین برخی از قوانین مرتبط با مالیات تغییر کرده است.

و در آخر…

قوانین مالیاتی شرکت های پیمانکاری از سال 1345 تا به کنون در حال اجرا است. برای تمام قراردادهای به مبلغ بیش از یک میلیون تومان مالیات قراردادهای پیمانکاری اعمال می‌شود. نکته ای که حسابداران شرکت های پیمانکاری باید در نظر داشته باشند این است که محاسبه و پرداخت مالیات پیمانکاری را با دقت بیشتر انجام دهند. چرا که این دو عامل از جمله موضوعاتی است که باعث ثبت تخلفات متعدد در سازمان امور مالیاتی در انواع قراردادهای پیمانکاری می شود بنابراین برای جلوگیری از هرگونه پیش آمد احتمالی، در هنگام عقد قرارداد بهتر است از مشاورین امور مالیاتی در شرکت های حسابداری و از نرم افزارهای حسابداری کمک گرفته شود تا راهنمایی ‌های لازم درباره انواع مالیات در قراردادهای پیمانکاری را دریافت کنید.