یادآوری در نرم افزار حسابداری

یکی از مشکلات مدیریتی در کسب و کار، نداشتن آمار و اطلاعات بروز و به موقع برای کلیه امور می باشد. چرا که با داشتن اطلاعات کافی فرصت برای اقدامات لازم و به موقع به وجود می آید. با استفاده از امکان ثبت هشدارها و وقایع مهم کاری در فرم یادآوری در نرم افزار حسابداری کاوش ، می توانید گامی بزرگ در حل این مشکلات بردارید. در فرم یادآوری در نرم افزار حسابداری کاوش ، می توانید قرارها، هشدارها، یادداشت ها و … را برای هر کدام از حساب ها تعیین کنید. در این فرم می توانید مشخص کنید نرم افزار در چه تاریخی چه هشداری را به شما یادآوری نماید. تاریخ هشدارها در فرم یادآوری در نرم افزار حسابداری کاوش ، براساس روزانه، هفته ای، ماهانه و سالانه قابل تنظیم می باشد چراکه برخی از وقایع می بایست به صورت بازه ای به مدیران یادآوری شوند.

برای استفاده بهتر از این قابلیت می توانید با کارشناسان مجموعه نرم افزاری کاوش در تماس باشید تا در اسرع وقت پاسخگوی نیازهای شما باشند.