از جمله مواردی که در اکثر مواقع برای کاربران و به ویژه حسابداران پیش می آید، ویرایش اسناد است. این افراد معمولا به دنبال ساده ترین راه برای ویرایش سند در نرم افزار حسابداری خود هستند. طوریکه بتوانند در هر زمان، اطلاعات مربوط به اسناد را اصلاح نموده و در نهایت سند خود را با اصلاحات انجام شده ثبت نمایند. امکان ویرایش سند در نرم افزار حسابداری کاوش بدین صورت است که کاربر می تواند پس از انتخاب گزینه ویرایش اسناد در پنجره حسابداری مالی، شماره سند مورد نظر را وارد و یا جستجو نماید. سند مربوطه در حالت ویرایش باز شده و کاربر می تواند کلیه اصلاحات خود را در سند مذکور، اعمال کند.

در پنجره ویرایش سند در نرم افزار حسابداری کاوش، علاوه بر امکان تغییر گزینه های ثبت شده می توان خطوط سند را جابجا و یا مرتب نمود و نیز تاریخ یا شماره سند را براساس ضوابط حسابداری تغییر داد و نیز می توان بخشی از خطوط سند و یا کل سند را حذف کرد.

مقالات مرتبط

آیا می دانید داشتن یک نرم افزار حسابداری قوی، می تواند پشتوانه ای برای کسب و کارتان باشد؟

نحوه صدور سند در نرم افزار حسابداری کاوش

از طریق بازیابی اطلاعات در نرم افزار حسابداری کاوش، اطلاعات داخل فایل پشتیبان را در خود نرم افزار استفاده نمایید.

آیا می دانید با داشتن امکان پشتیبان گیری در نرم افزار حسابداری، می توانید از پاک شدن و یا از بین رفتن اطلاعات، جلوگیری کنید؟

با استفاده از تفضیلی شناور در نرم افزار حسابداری کاوش، ار تعریف سرفصلهای حساب تکرای، جلوگیری نمایید.

نرم افزار حسابداری مالی کاوش همان ابزاری است که حسابداران به آن احتیاج دارند.

کلیه امور مالی خود را با نرم افزار حسابداری کاوش به سادگی انجام دهید.

آیا می دانید با هشدار چک در نرم افزار حسابداری کاوش می توانید از برگشت چکهای پرداختی خود جلوگیری نمایید؟

برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، رویدادها و وقایع مهم کاری خود را در فرم ثبت یادآوری در نرم افزار حسابداری کاوش، درج کنید.

چکهای پرداختی خود را از طریق سیستم چاپ چک در نرم افزار حسابداری کاوش صادر کنید.

با ثبت برداشت چک در نرم افزار حسابداری کاوش، چکهای پرداختی و حسابهای بانکی خود را مدیریت کنید.

در فرم ثبت چک پرداختی در نرم افزار حسابداری کاوش، می توانید شماره، تاریخ سررسید، دریافت کننده، مبلغ، بانک و… مربوط به آن چک را تعیین کنید.

ارسال پیام کوتاه در نرم افزار حسابداری کاوش

گزارش مانده و گردش کلیه حسابهای خود را به راحتی با تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری کاوش تهیه کنید.

گردش کالاهای خود را در بازه های زمانی موردنظر، با کمک گزارش کاردکس کالا در نرم افزار حسابداری کاوش، مشاهده نمایید.

اگر می خواهید گردش حساب خاصی را ملاحظه کنید، از گزارش مشاهده دفاتر در نرم افزار حسابداری کاوش استفاده نمایید.

راهنمای ثبت چک دریافتی در نرم افزار حسابداری کاوش

راهنمای تعریف چک در نرم افزار حسابداری کاوش

با تعریف سرفصل حسابها در نرم افزار حسابداری کاوش به راحتی می توانید کلیه امور مالی را انجام داده و گزارشات لازمه را تهیه نمایید.

چگونه می توان فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری کاوش صادر کرد؟

راهنمای صدور فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری کاوش

راهنمای تعریف کالا در نرم افزار حسابداری کاوش

آیا می دانید حواله خروج کالا در نرم افزار حسابداری کاوش چگونه صادر می شود؟