یکی از راه های مدیریت بهتر موجودی انبار، برای کلیه شرکت ها و افرادی که به صورت پروژه ای فعالیت می کنند، ثبت گردش مصالح در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش می باشد. با استفاده از این امکان، به راحتی می توانید از میزان خرید مصالح، میزان استفاده از مصالح در هر پروژه، ضایعات مصالح و… به راحتی مطلع شوید. پس از ثبت گردش مصالح در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش، می توانید گزارشاتی چون: گردش مصالح در بازه های زمانی مختلف، موجودی مصالح در پروژه های مختلف، پر مصرف ترین مصالح، ضایعات مصالح و غیره را تهیه نمایید. از جمله گزینه هایی که در محاسبه سود و زیان هر پروژه دخیل می باشند: میزان خرید، مصرفی و ضایعات مصالح است.

گردش مصالح در این نرم افزار حسابداری را می توانید به صورت ریالی و تعدادی داشته باشید. این امکان مانع از خیلی اشتباهات و تخلفات در خرید و مصرف مصالح در پروژه ها می شود.

امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری

مقالات مرتبط

آیا می دانید نرم افزار حسابداری ساختمانی کاوش، چه ویژگی هایی دارد؟

آیا می دانید سود و زیان هر پروژه در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش در هر لحظه به آسانی قابل مشاهده است؟

کلیه پروژه های خود را با نرم افزار حسابداری پروژه ای کاوش مدیریت کنید!